فاکتور روماتوئید

Rheumatoid factor

آزمایش فاکتور روماتوئید مقدار این فاکتور را در خون اندازه گیری می کند. فاکتورهای روماتوئید، پروتئین هایی هستند که توسط سیستم ایمنی بدن تولید شده و می توانند به بافت های بدن حمله کند.

در بیشتر مواقع، مقدار بالای فاکتور روماتوئید در خون با بیماری های خود ایمنی از جمله آرتریت روماتوئید و سندرم شوگرن مرتبط است. اما فاکتور روماتوئید ممکن است در افراد سالم نیز دیده شود، و گاهی مبتلایان به بیماری های خود ایمنی دارای سطح نرمالی از فاکتور روماتوئید هستند.
 

فاکتور روماتوئید یکی از آزمایشات خونی است که عمدتاً برای کمک به تشخیص دقیق آرتریت روماتوئید بکار می رود. سایر تست ها عبارتند از:
•    آنتی بادی آنتی نوکلئار (ANA)
•    آنتی بادی پپتید آنتی سیکلیک (anti-CCP)
•    پروتئین واکنشگر-C یا CRP
•    سرعت رسوب اریتروسیت ها (ESR)

 

علاوه بر این، مقدار فاکتور روماتوئید در خون می تواند به پزشک در انتخاب رویکرد درمانی مناسب کمک کند.
 

برای آزمایش فاکتور روماتوئید، نمونه کوچکی از خون را از ورید بازو می گیرند که تنها چند دقیقه زمان می برد. نمونه خون شما برای بررسی به آزمایشگاه ارسال می گردد.


تست مثبت فاکتور روماتوئید نشان دهنده مقادیر بالای این فاکتور در خون است.  هر چه مقادیر این فاکتور در خون بالاتر باشد، همبستگی بیشتری با بیماری های خود ایمنی به ویژه آرتریت روماتوئید دارد. اما برخی بیماری های دیگر نیز می توانند منجر به افزایش سطح فاکتور روماتوئید در خون شوند، از جمله:
•    سرطان
•    عفونت های مزمن
•    سیروز
•    بیماری التهابی ریوی مثل سارکوئیدوز
•    بیماری بافت های پیوندی
•    اسکلرودرما
•    لوپوس سیستماتیک اریتروس

 

برخی افراد سالم نیز تست مثبت فاکتور روماتوئید را نشان می دهند، اگرچه علت آن به طور دقیق شناخته نشده است. همچنین در برخی مبتلایان به آرتریت روماتوئید، مقادیر فاکتور روماتوئید در خون بسیار پایین است.
 


طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد