کاهش دما به درمان چاقی کمک می‌کند!
کاهش دما به درمان چاقی کمک می‌کند!

کاهش دما به درمان چاقی کمک می‌کند!

30 مهر 1397

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که کاهش دما می‌تواند شکل‌گیری چربی خوب بدن را در سلول‌ها تحریک نماید. این یافته برای اولین بار نشان می‌دهد که حتی در دوران بزرگسالی سلول‌ها می‌توانند تحت تاثیر محیط قرار گرفته و نوع چربی درون خود را تغییر دهند. نتایج حاصل از مطالعه مذکور به ما در درک بهتر و همچنین مقابله با چاقی کمک کرده و در پیدایش راهکارهای جدید برای کنترل برخی بیماری‌ها مانند دیابت موثر است.
چربی خوب بدن که بافت چربی قهوه‌ای (BAT) نامیده می‌شود چربی، قند و کالری دریافتی اضافی را به گرما تبدیل کرده و به تنظیم قند خون کمک می‌کند. چربی بد که بافت چربی سفید نامیده می‌شود در بروز افزایش وزن نقش دارد. چربی قهوه‌ای بیشتر در بدن کودکان یافت می‌شود. با این حال، در سال‌های اخیر محققان مشاهده کرده‌اند که مقدار کمی از این نوع چربی در بدن افراد بزرگسال وجود داشته و بدن در شرایط خاص می‌تواند مقدار آن را افزایش دهد.
نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که با تغییرات نسبتاً متوسط دما نیز می‌توان سلول‌های بنیادی را برای تشکیل چربی قهوه‌ای در سطح سلولی فعال نمود. به طوریکه اگر دما به 32 درجه سانتی‌گراد کاهش یابد تولید چربی قهوه‌ای افزایش می‌یابد. این امر نشان می‌دهد که خوشبختانه سلول‌های ما از قبل برای تشکیل چربی بد مورد برنامه‌ریزی قرار نگرفته‌اند، بلکه با تغییر سبک زندگی می‌توان به سلول‌های بنیادی برای افزایش میزان چربی قهوه‌ای کمک نمود.
در گام بعدی محققان درصدد هستند عاملی را که در سلول به تغییر دما واکنش نشان می‌دهد، شناسایی کنند. احتمالاً این کشف می‌تواند به ساخت داروهایی که می‌توانند به افزایش تولید چربی قهوه‌ای کمک کنند، منجر شود.
منبع:

Ksenija Velickovic et al. Scientific Reports 2018.
 

تعداد بازدید: 1904

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.