بازدید: 2265

بیمارستان سینا

  استان تهران، شهر تهران، خیابان امام خمینی ، میدان حسن آباد

  63120 (021) , 66348500-10 (021)

  66348555 (021)

  1136746911

  info@sinaih.com

http://sinahospital.tums.ac.ir


بیمارستان سینا
بیمارستان سینا
بیمارستان سینا
بیمارستان سینا
طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد