بازدید: 18575

بیمارستان مردم

  استان تهران، شهر تهران، میدان شهدا خیابان شکوفه خیابان دلگشا میدان کلانتری خیابان کرمان

  33795823-5 (021) , 33340631 (021) , 33345411 (021)

  33336698 (021)

  mardomhospital@vatanmail.ir

http://mardom.gpb.co.ir

بیمارستان مردم
بیمارستان مردم
بیمارستان مردم
بیمارستان مردم
طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد