بازدید: 14941

بیمارستان پارسا

  استان تهران، شهر تهران، میدان راه آهن، ولی عصر جنوبی، بیمارستان پارسا

  55369724 (021) , 55384924 (021) , 55369725 (021)

  55365934 (021)

  Parsa.hospital@yahoo.com

http://parsa-hospital.com

بیمارستان پارسا
بیمارستان پارسا
بیمارستان پارسا
طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد