بازدید: 15040

بیمارستان فیروزآبادی

  استان تهران، شهر تهران، شهرری، خیابان فدائیان اسلام، نرسیده به میدان شهرری

  51048 (021)

  30002223999777

  55900243 (021)

  firouzabadi.hosp@iums.ac.ir

http://hospfa.iums.ac.ir

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد