بازدید: 12260

بیمارستان اختر

  استان تهران، شهر تهران، خیابان شریعتی ، خیابان پل رومی ، خیابان شریفی منش ، بن بست آذر

  22001072 (021)

  22608246 (021)

  siteAkhtar@sbmu.ac.ir

http://www.amc.sbmu.ac.ir

بیمارستان اختر
بیمارستان اختر
طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد