بازدید: 21736

بیمارستان کسری

  استان تهران، شهر تهران، میدان آرژانتین , خیابان الوند , بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کسری تهران

  88774444 (021)

  88781515 (021)

 

  kasra-haspital@yahoo.com

http://www.kasrahospital.ir

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد