بازدید: 16330

دکتر مسعود شابه پور

  استان تهران، شهر تهران، میدان آرژانتین ، ابتدای خیابان الوند ، ساختمان مرکزی پزشکان ، طبقه اول

  ٨٨٧۹۲۹٧۵ (021)

پزشکان مشابه

دکتر گیو شریفی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر مسعود خدیوی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر مسعود شیروانی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر خسرو پارسا

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر رضا جباری

متخصص جراحی مغز و اعصاب

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد