بازدید: 3669

بیمارستان مدائن

  استان تهران، شهر تهران، خیابان انقلاب،– نرسیده به چهار راه ولی عصر ، خیابان صبای جنوبی،– خیابان برادران مظفر

  66465355 (021) , 66405705 (021) , 66405707 (021)

  66410121 (021)

  info@madaen-hospital.ir

http://madaen-hospital.ir


بیمارستان مدائن
بیمارستان مدائن
بیمارستان مدائن
طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد