بازدید: 27896

بیمارستان ایرانمهر

  استان تهران، شهر تهران، خیابان شریعتی , نرسیده به دوراهی قلهک

  22009072 (021) , 22009071 (021) , 22009720 (021)

  22602649 (021)

  1949913414

  info@iranmehrhospital.ir

http://www.iranmehrhospital.ir

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد