بازدید: 29722

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هاجر (503 ارتش)

  استان تهران، شهر تهران، خیابان ولیعصر، تقاطع خیابان شهید بهشتی (عباس آباد)

  88710295 (021) , 88710294 (021) , 88710296 (021)

  88719515 (021)

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد