بازدید: 34301

بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری

  استان تهران، شهر تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان میرداماد، خیابان شهید رشید یاسمی، مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

  88770031-6 (021)

  88770048 (021)

http://crtm.iums.ac.ir

بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری
بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری
بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری
بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری
طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد