بازدید: 4816

بیمارستان شهید هاشمی نژاد

  استان تهران، شهر تهران، خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از میدان ونک، کوچه شهید والی نژاد

  81161 (021)

  8864 4441 (021)

  info@hkc.ir

http://www.hkc.ir

بخش سینا بیمارستان شهید هاشمی نژاد
پذیرش آزمایشگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد
بخش سی سی یو بیمارستان شهید هاشمی نژاد
کتابخانه بیمارستان شهید هاشمی نژاد

پزشکان مشابه

بیمارستان پارسیان

بیمارستان ها

بیمارستان محب کوثر

بیمارستان ها

بیمارستان اختر

بیمارستان ها

بیمارستان مفرح

بیمارستان ها

بیمارستان گلستان

بیمارستان ها

بیمارستان پارسا

بیمارستان ها

بیمارستان تریتا

بیمارستان ها

بیمارستان محب مهر

بیمارستان ها

بیمارستان کسری

بیمارستان ها

بیمارستان ارتش 502

بیمارستان ها

بیمارستان فیروزگر

بیمارستان ها

بیمارستان نیکان

بیمارستان ها

بیمارستان ایرانمهر

بیمارستان ها

بیمارستان مردم

بیمارستان ها

بیمارستان آتیه

بیمارستان ها

بیمارستان اقبال

بیمارستان ها

بیمارستان یاس سپید

بیمارستان ها

بیمارستان فجر

بیمارستان ها

بیمارستان لاله

بیمارستان ها

بیمارستان گاندی

بیمارستان ها

بیمارستان فرمانیه

بیمارستان ها

بیمارستان مفید

بیمارستان ها

بیمارستان پیامبران

بیمارستان ها

بیمارستان رسالت

بیمارستان ها

بیمارستان چمران

بیمارستان ها

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد