بازدید: 6185

بیمارستان شهید هاشمی نژاد

  استان تهران، شهر تهران، خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از میدان ونک، کوچه شهید والی نژاد

  81161 (021)

  8864 4441 (021)

  info@hkc.ir

http://www.hkc.ir

بخش سینا بیمارستان شهید هاشمی نژاد
پذیرش آزمایشگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد
بخش سی سی یو بیمارستان شهید هاشمی نژاد
کتابخانه بیمارستان شهید هاشمی نژاد

پزشکان مشابه

بیمارستان تریتا

بیمارستان ها

بیمارستان مفرح

بیمارستان ها

بیمارستان ایرانمهر

بیمارستان ها

بیمارستان محب کوثر

بیمارستان ها

بیمارستان آتیه

بیمارستان ها

بیمارستان فجر

بیمارستان ها

بیمارستان کسری

بیمارستان ها

بیمارستان مفید

بیمارستان ها

بیمارستان فیروزگر

بیمارستان ها

بیمارستان رسالت

بیمارستان ها

بیمارستان مردم

بیمارستان ها

بیمارستان چمران

بیمارستان ها

بیمارستان گاندی

بیمارستان ها

بیمارستان پارسیان

بیمارستان ها

بیمارستان پارسا

بیمارستان ها

بیمارستان لاله

بیمارستان ها

بیمارستان یاس سپید

بیمارستان ها

بیمارستان پیامبران

بیمارستان ها

بیمارستان محب مهر

بیمارستان ها

بیمارستان ارتش 502

بیمارستان ها

بیمارستان اختر

بیمارستان ها

بیمارستان فرمانیه

بیمارستان ها

بیمارستان اقبال

بیمارستان ها

بیمارستان نیکان

بیمارستان ها

بیمارستان گلستان

بیمارستان ها

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد