بازدید: 5616

بیمارستان شهید هاشمی نژاد

  استان تهران، شهر تهران، خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از میدان ونک، کوچه شهید والی نژاد

  81161 (021)

  8864 4441 (021)

  info@hkc.ir

http://www.hkc.ir

بخش سینا بیمارستان شهید هاشمی نژاد
پذیرش آزمایشگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد
بخش سی سی یو بیمارستان شهید هاشمی نژاد
کتابخانه بیمارستان شهید هاشمی نژاد

پزشکان مشابه

بیمارستان مردم

بیمارستان ها

بیمارستان فیروزگر

بیمارستان ها

بیمارستان رسالت

بیمارستان ها

بیمارستان کسری

بیمارستان ها

بیمارستان محب مهر

بیمارستان ها

بیمارستان مفید

بیمارستان ها

بیمارستان نیکان

بیمارستان ها

بیمارستان پارسیان

بیمارستان ها

بیمارستان فرمانیه

بیمارستان ها

بیمارستان لاله

بیمارستان ها

بیمارستان چمران

بیمارستان ها

بیمارستان آتیه

بیمارستان ها

بیمارستان محب کوثر

بیمارستان ها

بیمارستان اقبال

بیمارستان ها

بیمارستان فجر

بیمارستان ها

بیمارستان اختر

بیمارستان ها

بیمارستان ایرانمهر

بیمارستان ها

بیمارستان یاس سپید

بیمارستان ها

بیمارستان گلستان

بیمارستان ها

بیمارستان تریتا

بیمارستان ها

بیمارستان پارسا

بیمارستان ها

بیمارستان گاندی

بیمارستان ها

بیمارستان پیامبران

بیمارستان ها

بیمارستان ارتش 502

بیمارستان ها

بیمارستان مفرح

بیمارستان ها

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد