بازدید: 3747

بیمارستان روزبه

  استان تهران، شهر تهران، خیابان کارگر جنوبی، پایین تر از چهارراه لشگر، بیمارستان روزبه

  55419151-5 (021)

  30002728

  55412756 (021)

  hosp_roozbeh@tums.ac.ir

http://roozbehhospital.tums.ac.ir

بیمارستان روزبه
بیمارستان روزبه
بیمارستان روزبه
بیمارستان روزبه

پزشکان مشابه

بیمارستان پارسیان

بیمارستان ها

بیمارستان مفید

بیمارستان ها

بیمارستان مفرح

بیمارستان ها

بیمارستان فجر

بیمارستان ها

بیمارستان ارتش 502

بیمارستان ها

بیمارستان یاس سپید

بیمارستان ها

بیمارستان چمران

بیمارستان ها

بیمارستان اقبال

بیمارستان ها

بیمارستان محب کوثر

بیمارستان ها

بیمارستان گاندی

بیمارستان ها

بیمارستان آتیه

بیمارستان ها

بیمارستان مردم

بیمارستان ها

بیمارستان نیکان

بیمارستان ها

بیمارستان لاله

بیمارستان ها

بیمارستان اختر

بیمارستان ها

بیمارستان محب مهر

بیمارستان ها

بیمارستان پیامبران

بیمارستان ها

بیمارستان پارسا

بیمارستان ها

بیمارستان کسری

بیمارستان ها

بیمارستان گلستان

بیمارستان ها

بیمارستان تریتا

بیمارستان ها

بیمارستان ایرانمهر

بیمارستان ها

بیمارستان رسالت

بیمارستان ها

بیمارستان فیروزگر

بیمارستان ها

بیمارستان فرمانیه

بیمارستان ها

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد