نقش چاقی در بروز بیماری های خود ایمنی
نقش چاقی در بروز بیماری های خود ایمنی

نقش چاقی در بروز بیماری های خود ایمنی

7 بهمن 1393

بیماری های خود ایمنی مانند بیماری کرون یا مالتیپل اسکلروزیس، که در آن دستگاه ایمنی بر علیه خود بدن حمله می کند، 5 تا 20 درصد جمعیت عمومی را به خود اختصاص می دهند. در یک مطالعه جدید در دانشگاهAmerican Friends of Tel Aviv University نشان داده شد که چاقی نقش مهمی در تحریک بروز و نیز طولانی شدن این بیماری های خود ایمنی دارد. بر اساس یافته های این مطالعه؛ چاقی موجب شکستن سیستم محافظتی بدن می شود و این شرایط ایده آلی برای بروز بیماری های خود ایمن ایجاد می کند، هم چنین محیط مناسبی را برای تولید سایتوکاین های پیش التهابی و در نتیجه کاهش اثربخشی درمان ایجاد خواهد کرد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ پروفسورShoenfeld ، " در حال حاضر فهرستی از علل بروز بیماری های خود ایمن از قبیل عفونت، استعمال سیگار، کمبود ویتامین و ... وجود دارد. با این حال نمی توان یک علت برجسته مهم یعنی چاقی را نادیده گرفت." وی در  ادامه افزود: بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در حدود 35 درصد عموم مردم جهان چاق یا دارای اضافه وزن هستند، و بیش از 10 بیماری خود ایمن همراه با افزایش وزن شناسایی شده است. بنابراین شناخت بیماری های مرتبط با چاقی بسیار حیاتی است." در این مطالعه نشان داده شد که آدیپوکاین های ترشح شده از بافت چربی می توانند موجب شکست سیستم دفاعی بدن شوند و محیط مناسبی برای تولید عوامل پیش التهابی و در نتیجه بیماری های خود ایمن ایجاد کنند. مقاله مرتبط با این مطالعه در Autoimmunity Reviews منتشر شد.

منبع:


The above story is based on materials provided by American Friends of Tel Aviv University.
 

تعداد بازدید: 1083
کلمات کلیدی: چاقی بیماری های خود ایمن 

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.