پارگی منیسک‌
پارگی منیسک‌

پارگی منیسک‌

پارگی منیسک‌

انواع پارگی منیسک‌ها:

پارگی منیسک‌ها می تواند به صورت زیر رخ دهد:

    پارگی طولی که شیوع بیشتری دارد.
    پارگی عرضی(افقی)
    پارگی مایل
    پارگی شعاعی
    پارگی‌های ترکیبی

 

علایم آسیب:

علایم ضایعه منیسک ممکن است در پیوند با موارد زیر باشد:

    وجود درد که بسیاری از بیماران از آن شاکی هستند.
    تورم که بیشتر در موارد حاد دیده می شود.معمولا ضایعات حاد، تورم بیشتری نیز ایجاد می کنند.
    حساسیت به لمس که بیشتر در امتداد خط مفصلی است.
    احتمال قفل شدن مفصل زانو
    احتمال خالی کردن مفصل
    درصورت عدم درمان مناسب و یا زمانی که آسیب طولانی می شود، ضعف و آتروفی عضله چهارسر ران ایجاد می گردد.

 

روش‌های تشخیص:

    تست‌های بالینی (تست مک موری و آپلی)
    آرتروگرافی
    اسکن استخوان (Bone scan)
    ام‌آرآی (MRI)
    آرتروسکوپی

آرتروگرافی، ام آر آی و آرتروسکوپی از دقت بالایی جهت تشخیص آسیب منیسک‌ها برخوردار هستند.
 

درمان ضایعه منیسک داخلی

درمان ضایعات منیسک، با توجه به شدت علایم و میزان آسیب، بدون جراحی و یا جراحی است.
 

درمان بدون جراحی

اگر علایم بیمار خفیف باشد و فرد دچار قفل شدگی و یا تورم مکرر نگردد، معمولا نیازی به جراحی نیست.در این موارد، کنترل فعالیت‌های روزمره، پرهیزاز حرکات جهشی و به خصوص چرخشی در جهت بهبودی بیمار موثر است.در روش غیرجراحی، فیزیوتراپی با هدف کاهش درد، کاهش تورم و تقویت ماهیچه‌ها به صورت تدریجی کمک کننده است.
 

درمان با جراحی

زمانیکه علایم بیمار شدید باشد، به نحوی که فعالیت‌های روزمره اش دچار اختلال گردد، به جراحی نیاز است.درد و تورم شدید، قفل شدگی مکرر که عموما ضعف و آتروفی عضله چهارسر ران را به دنبال دارد، لزوم دخالت جراحی را مطرح می کند.

در طی جراحی هرچه بیشتر باید منیسک را حفظ نمود، زیرا برداشتن منیسک به طور کامل، معمولا طی ۵ سال باعث آرتروز پیشرفته در زانو می‌شود و حتی باید گفت که ۶ ماه پس از برداشتن منیسک، اولین علایم آرتروز در رادیوگرافی دیده می شود.جراحی ممکن است به صورت باز و یا ازطریق آرتروسکوپ انجام گردد.در هر دو روش جراحی منیسک(جراحی باز و یا جراحی آرتروسکوپی)دو شیوه معمول عبارتنداز:

    خارج کردن نسبی منیسک(منیسکوتومی پارشیال)
    ترمیم منیسک

انجام فیزیوتراپی پیش و پس از عمل جراحی، به ویژه در ورزشکاران حرفه ای باعث بازگشت سریع تر و همچنین افزایش کیفیت عملکرد بیماران می گردد.

منبع:

http://dr-shahrezaie.ir

تعداد بازدید: 981

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.