گوشت قرمز با بروز بیماری قلبی مرتبط نیست.
گوشت قرمز با بروز بیماری قلبی مرتبط نیست.

گوشت قرمز با بروز بیماری قلبی مرتبط نیست.

7 بهمن 1395

در طول 20 سال گذشته توصیه شده است که به عنوان یک رژیم غذایی سالم گوشت قرمز کمتر مصرف شود. گوشت قرمز یک ماده غذایی غنی از مواد مغذی بوده و نه تنها یک منبع خوب پروتئین است بلکه حاوی آهن با قابلیت جذب بالا می باشد. توصیه های مرتبط با محدود کردن مصرف گوشت قرمز در رژیم غذایی ناشی از مطالعاتی است که ارتباط عادات غذایی مردم را با بروز بیماری های قلبی - عروقی بررسی کرده اند. این مطالعات نشان می دهند که مصرف گوشت قرمز سبب افزایش خطر بروز بیماری های قلبی - عروقی می شود. به گفته محققان این مطالعات بدین منظور طراحی نشده اند که نشان دهند مصرف گوشت قرمز علت بروز بیماری قلبی است. بنابراین پژوهشگران یافته های حاصل از 24 مطالعه قبلی را مجدداً مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند تا علت و اثر بین عادات غذایی و وضعیت سلامتی را مشخص کنند. حداقل سن شرکت کنندگان 19 سال بود.
نتایج نشان داد مصرف بیش از نصف واحد گوشت قرمز در روز (معادل 90 گرم (3 اونس) گوشت قرمز به صورت 3 بار در هفته)، اثر مخربی بر فشارخون، تری گلیسرید، کلسترول تام، کلسترول بد (LDL) و کلسترول خوب (HDL) ندارد. این پژوهش همه انواع گوشت قرمز و عمدتاً گوشت قرمز فرآوری نشده را شامل می شد.
به گفته محققان مطالعه حاضر شامل برخی شاخص های مرتبط با بیماری های قلبی - عروقی است. بنابراین لازم است مطالعات بیشتری برای بررسی سایر عوامل خطر مرتبط با سلامتی مانند التهاب و کنترل قند خون نیز انجام شود.
نکته عملی: این یافته ها نشان می دهد که گوشت قرمز نیز می تواند در یک رژیم غذایی سالم گنجانده شود. مصرف گوشت قرمز به میزان 90 گرم، سه بار در هفته، سبب بروز بیماری های قلبی - عروقی، پرفشاری خون و افزایش چربی های خون نمی شود.
منبع:


L. E. OConnor et al. "Total red meat intake of >=0.5 servings/d does not negatively influence cardiovascular disease risk factors: a systemically searched meta-analysis of randomized controlled trials". American Journal of Clinical Nutrition, 2016.
 

تعداد بازدید: 314

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.