نوار قلب
نوار قلب

نوار قلب

شاید اولین وقدیمی ترین وساده ترین روش تشخیصی در بیماریهای قلب وعروق نوار قلب یا الکترو کاردیو گرافی است. نوار قلب در واقع ثبت فعالیت الکتریکی وتا حدودی فعالیت مکانیکی قلب از طریق قرار دادن الکترودهای حساس در سطح پوست جلوی سینه و انتهای اندامها بصورت تقویت شده است که بصورت امواج فعالیت الکتریکی قسمتهای مختلف قلب روی کاغذ مخصوصی ثبت شده و باید دقیق و کا مل تو سط متخصص قلب تفسیرشود.
این روش اولین تستی است که در همه بیماران قلبی و عروقی انجام میشود.نوار قلب در بعضی از بیماریهای قلبی مثل :اختلال ضربان و ریتم قلب یا انفارکتوس میوکارد و.....میتواندکاملا کمک کننده و تشخیصی باشد و دربعضی بیماران نیز راهنمایی برای بررسی بیشتر از نظر بیماریهای قلبی یا غیر قلبی است.

نوار قلب دریک بیمار قلبی می تواند کاملا نرمال باشد ودر بیما ر غیر قلبی نوار تغییرات زیادی داشته باشد.بنابراین نوار نرمال ردکننده بیماری قلبی نیست و یک نوار قلب با تغییرات متعدد لزوما بمعنای بیماری قلبی نیست. چکاب بیماری قلبی فقط با یک نوار قلب سالم نیست.
کاربردهای نوارقلب علاوه بر کاربرد های متعدد تشخیصی در بیماریهای قلبی برای پایش هر نوع تغییر در درمان یا تغییر یا بروز علایم جدید در بیمار می توان نوار قلب گرفت.دربیماران قلبی حتی بدون علامت بهتر است حداقل هر سال یکبار نوار قلب بگیرند.
نوارقلب بعنوان اولین تست درتشخیص انفارکتوس قلبی وبیماریهای عروق کرونر می تواند با کمک به پزشک نجات بخش جان بسیاری از بیماران در مراحل اولیه وپر خطر بیماری باشد.

در هر بیماری که با درد مشکوک در ناحیه جلوی قفسه سینه وبالای شکم وفک تحتانی و پشت وشانه ها بخصوص درسمت چپ مراجعه می کند یا در فردی که با تنگی نفس در حین فعالیت یا ضعف مفرط یاخستگی زودرس یا تپش قلب به پزشک مراجعه میکند باید نوار قلب انجام شود.
نوار قلب هم چنین می تواند بزرگی یا گشادی حفرات قلبی- کلفتی یا ضخامت دیواره قلب – التهاب عضله یا پرده اطراف قلب – وجود مایع در اطراف قلب – گاهی تنگی یا گشادی دریچه ها- بعضی اختلالات ارثی ومادرزادی قلب – گاهی اثر بخشی یا عوارض دارویی – اختلالات الکترولیتی و...

کاربرد بسیار مهم دیگر نوار قلب غیر از تشخیص بیماریهای عروق کرونر در تشخیص ودرمان اختلالات ریتم و ضربان قلب است که در بسیاری از موارد به تنهایی می تواند بیمار را تعیین تکلیف نماید یا گاهی در موارد اورژانس با تشخیص زودرس یک آریتمی کشنده می تواند جان بیمار را نجات دهد.

نوار قلب : درمشاوره قبل از اعمال جراحی - چکاب بیماریهای قلبی - تشخیص عوارض بعضی ازداروهای غیر قلبی نیز بکار می رود.
نکته بسیار مهم این است حساسیت و دقت نوار قلب در تشخیص بیماریهای قلبی بسیار متغییر و گاها غیر اختصاصی و تابع آیتم های متعددی است مثلا یک تنفس عمیق یا تند یا تغییر پوزیشن بیمار یا جابجایی الکترودهای نواریا وجود اشیائ فلزی در لباس بیمار و گاهی تاثیرات بیماریهای غیرقلبی می تواند در یک فرد سالم نوار قلب کاملا غیر طبیعی ایجاد کند یا دریک بیماری شدید قلبی نوار قلب کاملا نرمال باشد.

تفسیر دقیق وکامل نوار قلب همیشه بهتر است توسط متخصص قلب و عروق مجرب انجام شود وقبل ازیک قضاوت زودرس برای تشخیص و انگ یا برچسپ بیماری قلبی تستهای تکمیلی لازم انجام شود تایک عمر با ذهنیت بیماری قلبی کیفیت زندگی یک انسان متاثر نشود واز طرف ی با تشخیص سریع وبه موقع یک بیماری از عوارض و عواقب آن پیشگیری نماییم و اگر دردی دوا نمی کنیم.درد بزرگتری ایجاد نکنیم.

منبع :

http://www.drfakhroddini.ir

تعداد بازدید: 653

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.