تعریق شدید کف دست (Hyperhidrosis)
تعریق شدید کف دست (Hyperhidrosis)

تعریق شدید کف دست (Hyperhidrosis)

تعریق شدید کف دست (Hyperhidrosis)

تعریق شدید (Hyperhidrosis) حالتی است که در آن تعریق بیش از حد نواحی خاصی مانند:‌کف دست ها، کف پاها، زیر بغل و یا صورت به حدی است که باعث ایجاد اختلال در عملکرد روزانه فرد می شود.
هیپوتالاموس به عنوان مرکز اصلی تنظیم دمای بدن فعالیت می کند و کنترل میزان خروجی عرق هم بوسیله ی این مرکز فراهم می گردد، هیپوتالاموس می تواند تحت تاثیر عوامل مختلف تحریک شود، و پس از تحریک، از طزیق نخاع پیام هایی را به وسیله پیام رسان های عصبی به گانگلیون ها و عقده های سمپاتیک  برساند
پیام رسان های عصبی می توانند از سطوح مختلفی از نخاع خارج و شوند و محل خروج این اعصاب نمایان گر ناحیه ای از سطح پوست و غدد عرق مربوط به آن ناحیه خواهد بود که عصب رسانی می شود. هنگامی که غدد آکرین و آپوکرین تحت تاثیر این عصب رسانی قرار بگیرند "عرق" تولید می کنند.
با افزایش فعالیت سیستم سمپاتیک، غدد عرق آکرین تحت تاثیر تحریک بیش از حدِ استیل کولین(پیام رسان عصبی سیستم سمپاتیک) قرار می گیرند و در نتیجه تولید عرق افزایش می یابد و چون این غدد دائما تحریک می شوند، در حالت "روشن" باقی می مانند و همواره عرق تولید می کنند (اختلالی که با نام هیپرهیدروز اولیه شناخته می شود)

منبع:

http://doctormohebbi.blogfa.com

تعداد بازدید: 832

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.