ترمیم ثانویه لب و بینی
ترمیم ثانویه لب و بینی

ترمیم ثانویه لب و بینی

کی از مشکلات عمده در ترمیم شکاف های لب و کام این است که در مرحله اولیه معمولا ترمیم و دفورمیتی ها کاملا قابل اصلاح نبوده ناچارا بقایای آنها در ساختمان بینی و پرولبیوم و نیز در استخوان ماگزیلا نیاز به عملهای جراحی متعدد در سنین مختلف جهت اصلاح و پیشرفت در بهبودی شکل در بهبودی شکل ظاهری بیمار و فونکسیون آن که گاهی تا دوران بعد از بلوغ ادامه دارد، دفورمیتی ها شامل : کلوملاکوتاه- نداشتن برجستکینوک بینی - انسداد راه هوایی نقص عضلانی در مرکز پرولبیوم - فقدان توبرکول ورمیلیون دیفکت ماگزیلا و آلوئول غضروف آلا بینی شدت تغییر و ناهنجاری یستگی به شدت دیفکت اولیه - زمینه ارثی و خانوادگی، رشد کرانیوماگزیلا و آلوئول و اثرات آن - تاثیر مفید ارتودنسی و ارزیابی ترمیم درست و تکنیک و استراتژی دراز مدت اهمیت خاص در باز یافتن شکل نزدیک به طبیعی بیمار را خواهد داشت.

همانطور که گفته شد هنوز شکل کاملا طبیعی و صد در صد قابل قبول در ترمیم اولیه و ثانویه بیماران در دنیا بدست نیامده است، لموزویه - تنیسون - میلاردو اسکوک - منجستر و بروئر و کروئین نتایج تقریبا مطمئنی نیز در تعداد کثیری از بیماران بدست آورده اند.

لذا با توجه به مطالب فوق، اصلاح دفوریتی های ثانویه بسیار مشکل بوده و نیاز مبرم به کوشش و فعالیت چند گروه و تیم پزشکی و هماهنگی آنها با نظم و دسی پلین خاص همکاری گروه های : گفتار درمانی - ارتودنسی - پروستودنسی - اتولوژیست و روانشناسی - مدد کار اجتماعی و جراح پلاستیک که معمولا سرپرستی تیم را بعهده دارد.

گزارشهائی از کار آقای بارداخ در سالهای 1984 نشان میدهد که 16% بیماران با استفاده از تمام تخصص های فوق درمان کامل و رضایت بخش داشته اند و نتیجه کلی حدود کمتر از 50% رضایت بخش بوده است.نتیجه ما با استفاده از تکنیک های برتر Combined-Multiple-Suryical.Procedurs و استراتژی درست و ارزیابی دقیق آنها نتایج خوب و شایان توجهی را نشان میدهد که مورد بحش و پیشنهاد خواهد شد.

منبع:

http://dr-laghaiepour.com

تعداد بازدید: 581

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.