ارتباط چربی های غیر اشباع در بافت های چربی با کاهش مرگ و میر
ارتباط چربی های غیر اشباع در بافت های چربی با کاهش مرگ و میر

ارتباط چربی های غیر اشباع در بافت های چربی با کاهش مرگ و میر

8 مهر 1395

مطالعات اخیر منتشر شده نشان می دهد اسید چرب لینولئیک (امگا-6) در بافت های چربی زیر پوستی با کاهش مرگ و میر در مردان سالمند طی 15 سال در ارتباط است.
افزایش نسبت اسید چرب لینولئیک در بافت های چربی به طور عمده نشانه دریافت بالای روغن های گیاهی متنوع است. این یافته ها نشان می دهد کاهش شدید دریافت اسیدهای چرب چند غیر اشباع (PUFA) خطر مرگ زود هنگام را بالا می برد. با این حال، همبستگی واضحی بین مصرف این اسیدهای چرب و مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی و عروقی به اثبات نرسیده است. این مطالعه برای بررسی رابطه بین  اسیدهای چرب خاص در بافت چربی و دریافت آن ها طراحی شده است. همچنین در این مطالعه ارتباط بین اسیدهای چرب بافت چربی، بیماری های قلبی و مرگ و میر مورد بررسی قرار گرفت.
مطابق راهنماهای رژیمی کنونی، بایستی رژیم غذایی حاوی نسبت بالایی از اسیدهای چرب غیر اشباع مثل PUFA باشد. یکی از محدودیت های مطالعه فقدان روش قابل اعتمادی برای اندازه گیری دریافت رژیمی این چربی به ویژه در طول زمان طولانی است. اندازه گیری ترکیب اسیدهای چرب در بافت چربی می تواند روش ارزشمندی در بررسی ارتباط رژیم غذایی و بیماری ها باشد. ترکیب بافت چربی انعکاسی از میانگین دریافت چربی طی چند سال اخیر است، به ویژه اینکه اسیدهای چربی از جمله اسید چرب لینولئیک مشتق از منابع گیاهی در بدن قابل سنتز نیست. اسید چرب لینولئیک در روغن آفتابگردان، کانولا و سایر روغن های گیاهی یافت می شود و در قرص های ژله ای و روغن های پخت و پز، آجیل و دانه ها نیز وجود دارد. 
نمونه گیری از بافت چربی به صورت بیوپسی از 853 مرد 71 ساله انجام شد. همزمان شرکت کنندگان پرسشنامه رژیمی را طی 7 روز تکمیل می کردند. بسیاری از افراد انرژی و چربی دریافتی خود را کمتر تخمین زدند. صرف نظر از افرادی که تخمین نادرستی داشتند، رابطه مشخص و واضحی بین اسید چرب لینولئیک بافت چربی و پرسشنامه بود. با این حال با در نظر گرفتن اسیدهای چرب امگا-3، رابطه مشخصی با خطر بیماری های قلبی و مرگ و میر یافت نشد.
نکته عملی: از آنجایی که نوع روغن مصرفی با اثر بر ترکیب بافت چربی بدن بر بروز بیماری ها اثر می گذارد بایستی نسبت مناسبی از اسیدهای چرب امگا-3 و امگا-6 از طریق رژیم غذایی دریافت شود.
منبع علمی:
 
Iggman D, et al. "Association of Adipose Tissue Fatty Acids With Cardiovascular and All-Cause Mortality in Elderly Men". JAMA Cardiology, 2016
 
تعداد بازدید: 1032

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.