عدم مصرف مواد غذایی تازه با علائم بیماری قلبی زودهنگام در ارتباط است.
عدم مصرف مواد غذایی تازه با علائم بیماری قلبی زودهنگام در ارتباط است.

عدم مصرف مواد غذایی تازه با علائم بیماری قلبی زودهنگام در ارتباط است.

7 مهر 1395

عدم دسترسی به مواد غذایی تازه می تواند شهرنشینان را در معرض خطر بیماری های قلبی زود هنگام قرار دهد. این امر می تواند توضیحی برای شیوع بیشتر بیماری های قلبی در شهرنشینان نسبت به روستائیان باشد. به نظر می رسد دسترسی بیشتر به مواد غذایی تازه می تواند در پیروی از رژیم سالم نقش داشته باشد که به نوبه خود سبب کاهش بروز بیماری های قلبی می شود. 
مطالعات گذشته نشان می دهد که انتخاب های محدود از مواد غذایی تازه و استفاده بیشتر از غذاهای آماده مصرف رستورانی در حاشیه نشینان شهرهای بزرگ با رژیم غذایی ناسالم در ارتباط است. این حاشیه نشینان به احتمال بیشتری به آترواسکلروز (تصلب شرائین) زودرس مبتلا می شوند.
در مطالعه حاضر، محققان چگونگی اثر عدم دسترسی به مواد غذایی سالم، تسهیلات رفاهی و محیط اجتماعی بر مراحل اولیه آترواسکلروز را در 5950 بزرگسال طی دوره 12 ساله بررسی نمودند. کلسیم شریان های کرونری با CT اسکن به منظور تعیین میزان آترواسکلروز در شریان ها، اندازه گیری شد. در ابتدای مطالعه تمام بیماران CT اسکن انجام دادند. 
نتایج مطالعه حاضر نشان داد دسترسی به غذاهای سالم در یک مایلی محل زندگی فاکتور مهمی است که می تواند تجمع کلسیم را در شریان های کرونری کاهش داده و یا روند آن را آهسته کند. مداخلات انجام شده در این زمینه مثل افزایش دسترسی به منابع غذایی سالم و سایر ویژگی های محل زندگی می تواند بر عوامل خطر و استعدادهای ژنتیکی افراد اثرگذار باشد. 
انجمن قلب آمریکا رژیم غذایی سالم و سرشار از میوه، سبزیجات، غلات کامل، حبوبات، آجیل، لبنیات کم چرب، ماکیان و ماهی بدون پوست را توصیه می کند. باید غذاهایی با محتوای پایین اسیدهای چرب اشباع و ترانس ترویج شود و مصرف قند و نمک افزوده و نیز گوشت قرمز کاهش یابد.
نکته عملی: برای پیشگیری از بیماری های قلبی افزایش مصرف غذاهای تازه و کاهش مصرف غذاهای آماده توصیه می شود. 
 
منبع: مؤسسه ملی قلب، ریه و خون آمریکا
 
تعداد بازدید: 1074

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.