والی فلور

Valiflor

داروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Tablet

  اجزای فراورده:

  • عصاره ریشه و ریزوم سنبل الطیب
  • عصاره گل ساعتی

  • تنش های عصبی
  • اضطراب


  • به عنوان ارام بخش روزی 3 بار، هر بار 1-2 قرص و بهعنوان خواب اور 1-2 قرص قبل از خواب مصرف شود.

  • سردرد
  • بی خوابی
  • بی قراری
  • میدریاز
  • اختلال در عملکرد قلب

  • مصرف این دارو موجب تشدید اثر سایر داروهای ارام بخش از جمله بنزودیازپین ها و باربیتورات ها می گردد

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد