متفورمین

Metformin

 • Glucophage
 • Metfortex
 • Metforex
 • Brot
 • Chemformin
 • Glucodor
 • Gly-Once
 • Metforbet
 • Metforbiox
 • Metglindine
 • Metover
 • Rahamet

  • بیماری های غدد درون ریز- هورمون ها
  • بیماری های زنان

   داروی با نسخه

   • Tablets: 500 mg, 1000 mg
   • Tablets (Extended Release): 500 mg, 1000 mg

   500 میلی گرم هر 8 ساعت یا 850 میلی گرم هر 12 ساعت همراه یا بعد از غذا مصرف می شود. حداکثر مقدار مصرف 3-2 گرم در روز و در نوبت های منقسم می باشد.


   • نارسایی کبدی و کلیوی
   • بیماری های قلبی
   • استعداد ابتلا به اسیدوز لاکتیک
   • عفونت شدید
   • سوختگی شدید
   • جراحی
   • تروما
   • دهیدراتاسیون
   • اغمای دیابتی
   • کتواسیدوز دیابتی

   • تهوع و استفراغ
   • بی اشتهایی
   • اسهال
   • اسیدوز لاکتیک (قطع درمان لازم است)
   • کاهش جذب ویتامین B12

   سایمیتیدین، آمیلوراید، مسددهای کانال کلسیم، دیگوکسین، مرفین، پروکائین آمید، کینین، رانیتیدین، تریامترن، تری متوپریم و وانکومایسین غلظت پلاسمایی متفورمین را افزایش می دهند.


   • مصرف متفورمین باید 2 روز قبل از جراحی یا استفاده از مواد حاجب برای آزمایشات پزشکی قطع شود.
   • در صورت بروز علائم اسیدوز لاکتیک (اسهال، درد و کرامپ عضلانی، تنفس سریع و کوتاه، خستگی، ضعف و خواب آلودگی) مصرف دارو باید قطع شود.

   گروه B
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   تهران شیمی

   Iran

   500mg

   Tablet

   Metfortex

   Metformin HCl

   ایران ناژو

   Iran

   500mg

   Tablet

   Metformin-Najo

   Metformin HCl

   اکسیر

   Iran

   500mg

   Tablet

   Metformin-Exir

   Metformin HCl

   سامی ساز

   Iran

   500mg

   Tablet

    

   Metformin HCl

   مهبان دارو

   Iran

   500mg

   Tablet

    

   Metformin HCl

   سها

   Iran

   1000mg

   Tablet

    

   Metformin HCl

   MENARINI(BERLIN-CHEMIE)

   Italy

   500mg

   Tablet

    

   Metformin HCl

   MEDOCHEMIE

   CYPRUS

   500mg

   Tablet

   Brot

   Metformin HCl

   MERCK SANTE

   Iran

   500mg 1000mg

   Tablet

   Glucophage

   Metformin HCl

   Apotex

   Canada

   500mg

   Tablet

   Apo-Metformin

   Metformin HCl

   N/A

   N/A

   N/A

   N/A

   Apo-Metformin

   Metformin HCl

   رها

   Iran

   500mg

   Tablet

   Rahamet

   Metformin HCl

   اکتوورکو

   Iran

   500mg

   Tablet

   Metover

   Metformin HCl

   شرکت صنعتی کیمیدارو

   Iran

   1000mg

   Tablet

    

   Metformin HCl

   شرکت صنعتی کیمیدارو

   Iran

   500mg

   Tablet

    

   Metformin HCl

   شرکت داروسازی آریا

   Iran

   500mg

   Tablet

    

   Metformin HCl

   Merck KGaA

   Germany

   1000mg

   Tablet

   Glucophage

   Metformin HCl

   شهر دارو

   Iran

   500,1000mg

   Tablet

   Metformin SHD

   Metformin HCl

   شرکت داروسازی آریا

   Iran

   500mg

   Tablet

    

   Metformin HCl

   شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو

   Iran

   500mg

   Tablet

   Minoo Metformin

   Metformin HCl

   شرکت دارویی فاخر

   Iran

   500mg

   Tablet

    

   Metformin HCl

   لقمان

   Iran

   5/500mg 2.5/500mg

   Tablet,Scored

    

   Metformin HCl Glibanclamide

   داروسازی ایران هورمون

   Iran

   500mg

   Tablet,Scored

   Metglindine

   Metformin HCl

   Sandoz

   Poland

   500mg

   Tablet

   Metformin Hexal

   Metformin HCl

   Sandoz

   Poland

   1000mg

   Tablet

   Metformin Hexal

   Metformin HCl

   داروسازی ابوریحان

   ایران

   500/5mg 500/2.5mg

   Oral Tablet

    

   Metformin HCl Glibenclamide

   شرکت داروسازی اسوه

   Iran

   500mg 1000mg

   Tablet

   Osve-Metformin

   Metformin HCl

   شرکت باختر بیوشیمی

   Iran

   1000mg

   F.C Tablet

   Metforbiox

   Metformin HCl

    


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد