مصرف میوه برای افراد سالم و مبتلا به دیابت سودمند است.
مصرف میوه برای افراد سالم و مبتلا به دیابت سودمند است.

مصرف میوه برای افراد سالم و مبتلا به دیابت سودمند است.

18 اردیبهشت 1396

دیابت در سراسر جهان بیش از 420 میلیون نفر را درگیر کرده است. بر طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO) دیابت در سال 2012 مسئول حدود 5/1 میلیون مرگ بوده است. 
میوه و سبز تازه برای حفظ سلامت همه ما مفید است اما ممکن است برخی مبتلایان به دیابت از مصرف میوه به علت وجود قند در آن خودداری کنند. بدین منظور محققان اثرات مصرف میوه تازه بر بیماران مبتلا به دیابت و افراد سالم را بررسی کرده اند. در این تحقیق حدود 500 هزار فرد سالم و دیابتی که در محدوده سنی 30 تا 79 سال قرار داشتند، شرکت کردند. شرکت کنندگان به مدت 7 سال مورد پیگیری قرار گرفتند. در طی این مدت 9504 نفر به دیابت مبتلا شدند.
8/18 درصد شرکت کنندگان هر روز میوه تازه مصرف می کردند. درحالیکه 4/6 درصد آن ها هرگز یا به ندرت میوه تازه مصرف می کردند. احتمال عدم مصرف میوه در کسانی که ابتلای آن ها به دیابت در گذشته مشخص شده بود نسبت به کسانی که دیابت نداشتند یا کسانی که طی دوره پیگیری به دیابت مبتلا شده بودند، 3 برابر بیشتر بود. 
محققان دریافتند در کسانی که در ابتدای مطالعه سالم بودند و مقادیر بالایی میوه مصرف می کردند احتمال ابتلا به دیابت کمتر بود. همچنین در کسانی که در ابتدای مطالعه به دیابت مبتلا بودند و مقادیر زیادی میوه مصرف می کردند احتمال مرگ ناشی از تمام علل و مرگ ناشی از عوارض قلبی - عروقی کمتر بود. در کسانی که از ابتدای مطالعه به دیابت مبتلا بودند اما بیش از 3 بار در هفته میوه تازه مصرف می کردند خطر مرگ ناشی از تمام علل 17 درصد و مرگ ناشی از عوارض قلبی- عروقی که عروق بزرگ و کوچک خون را تحت تاثیر قرار می دهند 28 درصد کمتر بود.
به طور کلی، مصرف روزانه میوه با کاهش 2/0 درصدی خطر بروز دیابت طی یک دوره 5 ساله و کاهش 9/1 درصدی خطر مرگ ناشی از تمام علل در مبتلایان به دیابت مرتبط است.
نکته عملی: افزایش مصرف میوه تازه نه تنها از بروز دیابت پیشگیری می کند بلکه در مبتلایان به دیابت خطر عوارض قلبی - عروقی و مرگ ناشی از آن را کاهش می دهد.
منبع:


Huaidong Du et al. "Fresh fruit consumption in relation to incident diabetes and diabetic vascular complications: A 7-y prospective study of 0.5 million Chinese adults". PLOS Medicine, 2017.
 

تعداد بازدید: 1277

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.