دکسترو آمفتامین

Dextroamphetamine Sulfate

 • Dexedrine
 • Ferndex

  داروهای اعصاب

  • بیماری های اعصاب و روان

   داروی با نسخه

   Tablets: 5 mg
   Tablets: 10 mg

    


   نارکولپسی

   • بالغین: روزانه 5-60 mg  از راه خوراکی در دوزهای منقسم تجویز می‌شود.
   • کودکان بزرگتر از 12 سال: روزانه 10 mg  از راه خوراکی تجویز می‌شود، درصورت نیاز می‌توان هفته‌ای 10 mg  به دوز دارو اضافه نمود.
   • کودکان سنین 12-6 سال: روزانه 5 mg  از راه خوراکی تجویز می‌شود. درصورت نیاز می‌توان هفته‌ای 5 mg  به دوز دارو اضافه نمود.

   اختلال نقص توجه و هیپراکتیویتی ( ADHD )

   • کودکان بزرگتر از 6 سال: 5 mg  از راه خوراکی یک یا دو بار در روز تجویز می‌شود. درصورت نیاز می‌توان دوز دارو را هفته‌ای 5  mg  افزایش داد. حداکثر دوزاژ روزانه 40 mg  است.
   • کودکان سنین 5-3 سال: روزانه 2.5 mg  از راه خوراکی تجویز می‌شود. درصورت نیاز می‌توان دوز دارو را هفته‌ای 2.5 mg  افزایش داد. مصرف این دارو در کودکان کوچکتر از 3 سال توصیه نمی‌شود.

   درمان کوتاه مدت و کمکی در چاقی اگزوژن

   • بالغین: روزانه 5-30 mg  از راه خوراکی در دوزهای منقسم 5 و10 میلی‌‌گرم، 30 تا 60 دقیقه قبل‌از غذا تجویز می‌شود.

   • حساسیت مفرط به دارو
   •  هیپرتیروئیدیسم
   •  هیپرتانسیون
   •  گلوکوم
   •  آترواسکلروز پیشرفته
   •  بیماریهای قلبی ـ عروقی
   •  آنژین صدری
   •  مصرف همزمان با داروهای مهارکنندة منوآمین اکسیداز.

   • بیقراری ، ترمور، بیخوابی، تحریک‌پذیری، سرگیجه، سردرد.
   • تاکیکاردی، طپش قلب، هیپرتانسیون، هیپوتانسیون.
   • تهوع، استفراغ، خشکی‌دهان، اسهال، کرامپ‌های شکمی، یبوست، طعم فلزی در دهان، بی‌اشتهایی.
   • ناتوانی جنسی، تغییر لیبیدو.

   • مصرف همزمان این دارو با فنوتیازین‌ها و هالوپریدول اثرات این دارو را کاهش می‌دهد. 
   • مصرف همزمان این دارو با مهارکننده‌های منوآمین اکسیداز، ممکن است باعث حمله هیپرتانسیون شود.

   • به منظور درمان چاقی، دارو را 60-30 دقیقه قبل‌از غذا مصرف نمائید.
   • از قطع ناگهانی و تغییر در میزان مصرف دارو، بدون تجویز پزشک خودداری نمایید.
   • جهت جلوگیری از بیخوابی ناشی‌از دارو، دارو را حداقل 6 ساعت قبل‌ از زمان خواب خود مصرف نمایید.

   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   تغذیة شیرخوار در خلال درمان با این دارو توصیه نمی‌شود.

    


   • مکانیسم اثر: اثر محرک  CNS  : این دارو یک سمپاتومیمتیک با اثرات محرک  CNS  است.
   • اثر کاهش‌دهندة اشتها: این دارو اثر ضداشتهای خود را با اثر در سطح هیپوتالاموس اعمال می‌نماید.

   • نیمه عمر: 30-10 ساعت
   • دفع: این دارو از طریق ادرار دفع می‌شود.

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد