تالنتال

Talental

داروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Tablet

  اجزای فراورده:

  • عصاره خشک ریشه گیاه پنجه شیطان

  • درمان روماتیسم
  • درمان کمکی در بیماری های دژنراتیو بافت همبند


  • روزی 2بار هر بار 1 قرص همراه با غذا

  • در بیماران مبتلا به زخم معده و اثنی عشر ممنوع است

  • تشدید اثر وارفارین و داروهای متابولیزه شونده تویط کبد

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد