اضافه وزن نوجوانان عمدتاً بخاطر آنست که کالری کمتری می سوزانند.
اضافه وزن نوجوانان عمدتاً بخاطر آنست که کالری کمتری می سوزانند.

اضافه وزن نوجوانان عمدتاً بخاطر آنست که کالری کمتری می سوزانند.

16 مهر 1395

افزایش شیوع چاقی در نوجوانان می تواند با مطالعه 12 ساله ای توضیح داده شود که نشان داد کالری سوزانده شده در زمان استراحت طی دوره بلوغ کاهش می یابد. مطالعه اخیر منتشر شده در ژورنال بین المللی چاقی نشان داد که زمانی که فرد به دوره نوجوانی می رسد، چه دختر و چه پسر، کالری مصرفی کاهش می یابد در حالیکه به نظر می رسد به علت جهش رشد باید کالری مصرفی افزایش یابد اما اینگونه نیست.
نوحوانان 15 ساله در زمان استراحت روزانه 500-400 کالری کمتر از کودکان 10 ساله مصرف می کنند در واقع کالری مصرفی آن ها یک چهارم کمتر می شود. اما در سن 16 سالگی مجدداً کالری مصرفی رو به افزایش می گذارد. به عنوان مثال، یک ساندویچ بزرگ 508 کالری دارد که بایستی برای سوزاندن این میزان انرژی یک ساعت زومبا انجام داد. از طرف دیگر، نوجوانان در زمان بلوغ کمتر ورزش می کنند که خود عاملی برای افزایش شیوع چاقی است. این کاهش فعالیت در دختران بارزتر است و سطح فعالیت آن ها در سنین بین 7 تا 16 سالگی به یک سوم می رسد.
سازمان جهانی بهداشت چاقی کودکان را به عنوان یکی از عمده ترین مشکلات سلامتی در قرن 21 اعلام کرده است. در بررسی حدود یک میلیون کودک 11-10 سال، در انگلیس مشخص شد که یک سوم کودکان چاق بوده یا اضافه وزن دارند. چاقی کودکان و دیابت مرتبط با آن یکی از معضلات سلامت است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که چرا دوران نوجوانی با افزایش وزن همراه است و این می تواند به ارائه راهکارهایی در این زمینه کمک کند. 
افراد به دو طریق انرژی مصرف می کنند: 1) اختیاری، از طریق فعالیت بدنی و 2) غیر اختیاری که بخش عمده تری را در بر می گیرد و برای حفظ حیات مصرف می شود. فکر کردن، حفظ دمای بدن، فعالیت قلب، عملکرد کبد و کلیه در نوجوانان مجموعاً حدود 1600 کالری در روز نیاز دارد. این کالری غیر اختیاری با افزایش اندازه بدن بیشتر می شود لذا به نظر می رسد با بزرگ شدن کودک این میزان کالری مصرفی باید بیشتر شود اما در مطالعه انجام شده مشخص شد از ده سالگی به بعد و دوره بلوغ این مصرف انرژی به شدت افت می کند. پس برخلاف تصور در دوره رشد به ویژه رشد سریع مصرف انرژی بدن کمتر می شود.
نکته عملی: به علت کاهش انرژی مصرفی توسط بدن در دوره نوجوانی بایستی نوجوان را به فعالیت بدنی تشویق نمود تا از اضافه وزن و چاقی پیشگیری شود.
 
منبع:
 
M Mostazir, et al. "Evidence for energy conservation during pubertal growth A 10-year longitudinal study (EarlyBird 71)". International Journal of Obesity, 2016
 
تعداد بازدید: 528

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.