مصرف شکلات و احتمال ابتلا به دیابت ملیتوس
مصرف شکلات و احتمال ابتلا به دیابت ملیتوس

مصرف شکلات و احتمال ابتلا به دیابت ملیتوس

23 آذر 1394

شکلات با مقدار بالای کاکائو، غنی از پلی فنول است. رِسوِراترول نام آنتی آکسیدانی است که در شکلات یافت می شود. و اثرات مثبت آن در کاهش خطر ابتلا به برخی بیماری‌ها در برخی مطالعات مشخص شده است.
طبق گزارش مطالعات اخیر کاکائو و شکلات بر وضعیت مقاومت انسولینی، استرس اکسیداتیو و التهاب که از عوامل خطر مهم ابتلا به دیابت نوع 2 است تأثیر مثبت دارند. هر چند هنوز مشخص نیست که آیا مصرف شکلات با احتمال ابتلا به دیابت ملیتوس مربوط است یا خیر. بنابراین محققان طی مطالعۀ حاضر به بررسی فرضیۀ ارتباط عکس مصرف شکلات با ابتلا به بیماری دیابت نوع 2 پرداختند.
طی این مطالعه اطلاعات مربوط به بیش از 18 هزار شرکت کننده مورد تجزیه تحلیل و بررسی قرار گرفت. هیچ یک از شرکت کنندگان مبتلا به دیابت نبودند. مقدار مصرف شکلات از طریق پرسشنامۀ بسامد خوراک به دست آمد. وقوع ابتلا به دیابت از طریق پیگیری های سالانه مشخص شد و از طریق بررسی سابقۀ پزشکی یک زیر گروه از کل نمونه ها اعتبارسنجی شد.
میانگین سنی جمعیت شرکت کنندگان حدود 66 سال بود که به طور متوسط حدود 10 سال پیگیری شدند. شیوۀ زندگی، عوامل خطر بالینی و عوامل خطر رژیم غذایی شامل کل انرژی دریافتی نیز در نظر گرفته شد.
نتایج مطالعه نشان داد که بیش از 6 درصد شرکت کنندگان به دیابت مبتلا شدند. همچنین طبق گزارش خود شرکت کنندگان اختلاف معناداری بین میزان ابتلا افراد به دیابت و تعداد دفعات مصرف شکلات در طول هفته وجود نداشت.  طبق نتایج حاصل از مطالعه، ارتباط معکوسی بین مصرف شکلات و وقوع بیماری دیابت ملیتوس نوع 2  وجود داشت. البته به نظر می رسد این ارتباط فقط در افراد جوانتر با وزن طبیعی و با شیوۀ زندگی کنترل شده از جمله انرژی دریافتی روزانۀ کنترل شده صادق است.
در این تحقیقات مشخص نشده است که چرا شکلات مفید است و اینکه آیا یک نوعی از شکلات از نوع دیگر مفیدتر است یا خیر.
بنابراین به نظر می رسد مصرف متوسط شکلات ممکن است در کاهش ابتلا به دیابت مؤثر واقع شود. البته باید در این مورد هشدار داد که مصرف بیش از اندازۀ شکلات خطر چاقی را در پی دارد و برای تأیید این خاصیت مفید شکلات به تحقیقات بیشتری نیاز است.

منبع:

Chisa Matsumoto etal” Chocolate consumption and risk of diabetes mellitus in the Physicians’ Health Study”American Journal of Clinical Nutrition.2014
 

تعداد بازدید: 892

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.