رژیم مدیترانه ای خطر مرگ ناشی از بیماری های قلبی را کاهش می دهد.
رژیم مدیترانه ای خطر مرگ ناشی از بیماری های قلبی را کاهش می دهد.

رژیم مدیترانه ای خطر مرگ ناشی از بیماری های قلبی را کاهش می دهد.

9 مهر 1395

بنابر مطالعات مشاهده ای انجام شده رژیم مدیترانه ای می تواند خطر مرگ را در بیمارانی که سابقه بیماری های قلبی و عروقی داشتند کاهش دهد. این رژیم به عنوان یکی از سالم ترین الگوهای غذایی در کل جهان شناخته شده است. در واقع بسیاری از مطالعات علمی نشان داده اند که سبک زندگی سنتی مدیترانه با کاهش خطر بسیاری از بیماری های مزمن و نیز مرگ ناشی از این بیماری ها مرتبط است. تاکنون محققین بر کل جمعیتی تمرکز داشته اند که عمدتاً افراد سالم را در برمی گیرد. اما در جمعیت بیمار به ویژه بیماران قلبی و عروقی بررسی های خاصی صورت نگرفته است که آیا این رژیم برای آنان نیز مناسب است یا خیر؟
بنابر مطالعه انجام شده در افرادی که سابقه بیماری های قلبی و عروقی از جمله سکته یا گرفتگی عروق کرونر داشته اند می توان گفت پاسخ این سؤال مثبت است. در این مطالعه 1197 بیمار شرکت کردند. برای تمام افراد پرسشنامه بسامد خوراک تکمیل شد. میزان رعایت الگوی مدیترانه ای با استفاده از معیار 9 امتیازی بررسی گردید. رابطه رژیم غذایی با مرگ و میر از تمام علل با استفاده از روابط آماری سنجیده شد. در طول بیش از 7 سال پیگیری این بیماران 208 مرگ حادث شد. با در نظر گیری سن، جنسیت، سطح تحصیلات، فعالیت بدنی، نسبت دور کمر به دور باسن، سیگار، دریافت انرژی و نیز ابتلا به بیماری هایی از جمله پرفشاری خون، چربی خون بالا، دیابت و سرطان در ابتدا نشان داده شد که به ازاء افزایش هر دو امتیاز در الگوی مدیترانه ای 21% خطر مرگ و میر کاهش می یابد.
در تقسیم بندی امتیازات به سه سطح (9-6، 6-3، 3-0) نشان داده شد در افرادی که امتیاز پیروی از رژیم مدیترانه در آن ها بالاتر بود نسبت به افرادی که در سطح سوم قرار داشتند (کمترین میزان پیروی از رژیم) میزان مرگ و میر 37% کمتر بود.
بیشترین عوامل دخیل در کاهش مرگ و میر شامل افزایش دریافت این مواد غذایی می شد: سبزیجات، ماهی، میوه ها، مغزها و اسیدهای چرب تک غیر اشباع مثل روغن زیتون.
یکی از محققین مطالعه حاضر خاطر نشان کرد نتایج به دست آمده ما را به بررسی مکانیسم های احتمالی اثرات محافظتی رژیم مدیترانه در برابر مرگ و میر ترغیب می کند چرا که در این مطالعه مشاهده ای رابطه علت و معلولی مشخص نمی شود. به نظر می رسد اثرات رژیمی بر میانجی های شایع در بیماری های مزمن مثل التهاب بایستی در کاهش مرگ و میر نقش داشته باشند اما به تحقیقات بیشتری نیاز است.
نکته عملی: به بیماران قلبی توصیه می شود از رژیم مدیترانه ای پیروی کنند تا خطر بیماری های قلبی در آنان کاهش یابد.

منبع: انجمن قلب اروپا (ESC)
 

تعداد بازدید: 814

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.