چه نوزادانی نیاز به ارزیابی شنوایی دارند؟
چه نوزادانی نیاز به ارزیابی شنوایی دارند؟

چه نوزادانی نیاز به ارزیابی شنوایی دارند؟

چه نوزادانی نیاز به ارزیابی شنوایی دارند؟

معمولا در زمان هایی والدین نگران شنوایی نوزاد خود می شوند. این که این نگرانی تا چه حد بجاست و چه باید کرد را در این مقاله بخوانید.
 

چه نوزادانی نیاز به ارزیابی شنوایی دارند؟

هر چند تست هایی برای بررسی شنوایی نوزادان وجود دارد ولی بطور معمول نیازی به ارزیابی شنوایی همه نوزادان نیست.

یکی از روش هایی که والدین برای ارزیابی کیفی شنوایی نوزادشان می توانند انجام دهند مشاهده واکنش فرزندشان به صداست. در حالی که نوزادتان در وضعیتی آرام است با ایجاد صدایی نسبتا" بلند مثل دست زدن واکنش نوزادرا مشاهده کنید. در حالت طبیعی رفلکسی به نام مورو است که به صورت کشیدگی ناگهانی دست ها و پاها  و متعاقب آن جمع شدن آنهاست.در این حالت میتوان مطمئن شد که نوزاد ناشنوا نیست ولی آستانه شنوایی را نمیتوان تعیین کرد.

در حالاتی که نوزاد هر یک از شرایط زیر را داشته باشد احتمال کم شنوایی یا نا شنوایی وجود دارد و بررسی بیشتر الزامی است:

1-سابقه خانوادگی کم شنوایی یا نا شنوایی

2-زایمان مشکل وطولانی به طوری که همراه با کبودی نوزاد بوده یا به اصطلاح درجه آپگار پایین باشد

3-مادر در طول بارداری مبتلا به بیماری هایی نظیر سرخجه، سیفلیس توکسوپلاسموز و... باشد

4-زردی شدید بعد از تولد به حدی که نیاز به تعویض خون باشد

5-نوزاد مبتلا به مننژیت شود

6-نوزاد از نظر ظاهر چهره، یا گوش حالتی غیر طبیعی داشته باشد به طوری که احتمال وجود سندرم ها وبیماریهای ژنتیک مثل منگولیسم باشد

خوشبختانه امروزه با پیشرفت های علمی امکان بهبود شنوایی با وسایلی مثل سمعک وکاشت حلزون موجود است.

این مهم می بایست هر چه زودتر انجام شود چرا که فراگیری زبان و بسیاری از آموزه های افراد از راه شنیدن و در همین سنین می باشد.

تعداد بازدید: 1227

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.