لیزر فرکشنال
لیزر فرکشنال

لیزر فرکشنال

جدیدترین تکنولوژی لیزر پوست می‌باشد. این دستگاه از یک طرف با ایجاد رشته‌های کلاژن جدید قوام پوست رازیاد کرده باعث جوانتر شدن ظاهر صورت می‌شود. از طرف دیگر با کاهش تراکم رنگدانه‌های پوست در درمان لک تاثیر قوی دارد.در لیزر فراکسل اشعه بسیار باریکی در حد میکرون به پوست تابیده میشود.

 قطر اشعه بقدری کم است که با وجود اینکه در هر سانتیمتر مربع تا هزار نقطه مورد اصابت اشعه قرارمی‌گیرد، وسعت تخریب کمتر از 20% می‌باشد. این اشعه تا عمق 6 میلیمتر ازپوست عبور کرده و بر زیر پوست تاثیر چشمگیری می‌گذارد.اگرچه این لیزر تا عمق زیادی از پوست نفوذ می‌کند، بدلیل کوچک بودن قطراشعه آثار تخریبی چندانی ایجاد نمی‌شود. اشعه لیزر با عبور از پوست توسط آب رشته‌های کلاژن فرسوده جذب می‌شود. رشته کلاژن فرسوده مقدار آب بیشتری نسبت به کلاژن نو دارد.

به این ترتیب این اشعه میزان جذب بیشتری در کلاژن فرسوده دارد و باعث تخریب آن و شکسته شدن این مولکول بزرگ به اجزای ریزترمی‌شود. با تجمع ذرات ریز کلاژن، سلولهای فیبروبلاست تحریک شده و شروع به ساختن رشته کلاژن جدید می‌کنند. به این ترتیب قوام پوست بیشتر شده، چروک وخطوط پوست از بین می‌روند و صورت نمایی صاف تر و نرم پیدا می‌کند.

بانفوذ اشعه به بافت زیر پوست، زوائد سلولهای رنگدانه‌ای نیز تخریب میشوند بدون اینکه به خود سلول آسیب مهلکی وارد شود. به این ترتیب نواحی پررنگترپوست به رنگ طبیعی تبدیل می‌شود. از این ویژگی در جهت از بین بردن لکهای مقاوم به درمان، مانند لکهای هورمونی که به آن لک حاملگی هم می‌گویند،استفاده می‌کنند.

مزیت لیزرفراکسل ( فراکشنال) چیست؟ این دستگاه پیشرفته بدون اینکه زخمی برروی پوست ایجاد کند، خطوط پوست راازبین می‌برد، موجب افزایش قوام پوسـت شـده و رشته‌های کلاژن زیر پوست را از نو بازسازی می‌کـند. ازدیگر مزیـتهای این دستگاه این است که نـتـیجه بدست آمـده از آن مانـدگاری طولانی مدت دارد، از طرف دیگر دقت انجام کار این دستگاه بالا است و میزان خطای ناشی از بی‌دقتی را به حداقل می‌رساند.

بیمار بعد از انجام لیزرفراکسل نیازی به استراحت و مراقبت ندارد.با توجه به اینکه لیزرفراکسل فقط بر بخشی ا ز پوست به صورت ستونهای حرارتی اثر می‌کندآسیب کمتری به پوست می رساند به همین دلیل اولاً ترمیم و بهبودی پس از لیزر سریعتر صورت می گیرد، ثانیاً عوارض زودهنگام بعد از لیزرهای قبلی مثل قرمزی، تورم و ادم بسیار کمتر ایجاد می شود و به همین دلیل فرد می تواند سریعتر به سرِکار برگردد.

نحوه انجام کار با لیزر فراکسل:
برای بـدست آمدن بهـترین نتیجه 3 تا 6 جلسه درمان با فاصـله 4 تا 6 هفـته لازم اسـت. درهرجـلسه درمانی حـدود 20% از وسعـت مورد درمان تحت تاثیر لـیزر قرار می‌گـیرد و بقیه 80% سالم می‌مـانـد. بـه همـین دلیل برروی پوست هیچگونه زخم واضحی ایجاد نمی‌شود. در جلسات بعدی مناطق باقیمانده از جلسه قبل لیزر می‌شوند. نتیجه درمان به تدریج بدست می‌آیـد وبه هیچ عنوان نمی‌توان بر اساس نتیجه حاصله در جلسه اول در مورد تاثیر گذاری دستگاه قضاوت نمود.مزیت لیزرفراکسل ( فراکشنال) چیست؟ این دستگاه پیشرفته بدون اینکه زخمی برروی پوست ایجاد کند، خطوط پوست راازبین می‌برد، موجب افزایش قوام پوسـت شـده و رشته‌های کلاژن زیر پوست را از نو بازسازی می‌کـند.

ازدیگر مزیـتهای این دستگاه این است که نـتـیجه بدست آمـده از آن مانـدگاری طولانی مدت دارد، از طرف دیگر دقت انجام کار این دستگاه بالا است و میزان خطای ناشی از بی‌دقتی را به حداقل می‌رساند. بیمار بعد از انجام لیزرفراکسل نیازی به استراحت و مراقبت ندارد.با توجه به اینکه لیزرفراکسل فقط بر بخشی ا ز پوست به صورت ستونهای حرارتی اثر می‌کندآسیب کمتری به پوست می رساند به همین دلیل اولاً ترمیم و بهبودی پس از لیزر سریعتر صورت می گیرد، ثانیاً عوارض زودهنگام بعد از لیزرهای قبلی مثل قرمزی، تورم و ادم بسیار کمتر ایجاد می شود و به همین دلیل فرد می تواند سریعتر به سرِکار برگردد.

از دیگر موارد برتری لیزرفراکسل این است که دردناک نیست و حداکثر با یک کرم بیحس کننده می‌توان موضع را لیزرکرد. محل انجام لیزرنیز نیازی به پانسمان ندارد و برای مدت زمان کوتاهی قرمز می‌شود که بدون نیاز به دارو، بطور خودبخود و در مدت زمان کوتاهی برطرف می‌شود.

نحوه انجام کار با لیزر فراکسل:
برای بـدست آمدن بهـترین نتیجه 3 تا 6 جلسه درمان با فاصـله 3 تا 6 هفـته لازم اسـت. درهرجـلسه درمانی حـدود 20% از وسعـت مورد درمان تحت تاثیر لـیزر قرار می‌گـیرد و بقیه 80% سالم می‌مـانـد. بـه همـین دلیل برروی پوست هیچگونه زخم واضحی ایجاد نمی‌شود. در جلسات بعدی مناطق باقیمانده از جلسه قبل لیزر می‌شوند. نتیجه درمان به تدریج بدست می‌آیـد وبه هیچ عنوان نمی‌توان بر اساس نتیجه حاصله در جلسه اول در مورد تاثیر گذاری دستگاه قضاوت نمود
از دیگر موارد برتری لیزرفراکسل این است که دردناک نیست و حداکثر با یک کرم بیحس کننده می‌توان موضع را لیزرکرد. محل انجام لیزرنیز نیازی به پانسمان ندارد و برای مدت زمان کوتاهی قرمز می‌شود که بدون نیاز به دارو، بطور خودبخود و در مدت زمان کوتاهی برطرف می‌شود.

منبع:

http://www.drfarsinejad.com

تعداد بازدید: 1115

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.