جراحی functional بینی
جراحی functional بینی

جراحی functional بینی

جراحی functional بینی

این جراحی در مواردی که مشکل در ناحیه Nasal valve area وجود داشته باشد به تنهایی یا همراه با عمل cosmetic انجام می شود. موارد مشخص این نوع عمل در کسانی که سندرم narrow nose,anterior and cuadal septal deviation یا افتادگی شدید نوک بینی دارند انجام میشود.
هدف این عمل باز کردن ناحیه Nasal valve و برگرداندن غضروفهای alar به موقعیت طبیعی می باشد. 

منبع:

http://drsalahi.com
 

تعداد بازدید: 717

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.