جراحی زیبایی بینی
جراحی زیبایی بینی

جراحی زیبایی بینی

جراحی زیبایی بینی

این نوع رینو پلاستی که شایعترین نوع اعمال جراحی زیبایی بینی را تشکیل می دهد جهت تغییر شکل بینی و بهبود ظاهر آن با توجه به درخواست و انتظارات منطقی بیمار انجام می گردد.
توجه به نکات زیر در این عمل جراحی مهم است

a: توجه به سطح انتظار و توقع بیمار. این امر مهمترین قسمت در برنامه ریزی برای انجام یک عمل رینوپلاستی موفق است صحبت کردن و توجه دادن وی به قابلیت های عمل جراحی جهت تغییر شکل و محدودیت های موجود براساس فرم و اندازه بینی بسیار مهم است.
بدیهی است در مواردی که بیمار سطح توقعات غیر معقول داشته باشد,وقت گذاشتن بیشتر با بیمار و در صورت لزوم ارجاع جهت مشاوره روانپزشکی توصیه می شود.

b: توجه دادن بیمار به این نکته که وظیفه اول بینی گرم و مرطوب کردن هوای استنشاقی است
و حفظ این عمل در جراحی زیبایی از اصول اولیه یک جراحی موفق است.

c: نقش تعیین کننده ضخامت و قوام پوست در نتیجه نهایی عمل و پرسش دقیق درباره مصرف داروی,Accutane زیرا که این دارو با کاهش فعالیت سلولهای پوست,محل زخم را مستعد جوش نخوردن و عفونت و حتی نکروز پوست می کند.

منبع:

http://drsalahi.com

تعداد بازدید: 940

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.