بینی گوشتی/غضروفی واستخوانی
بینی گوشتی/غضروفی واستخوانی

بینی گوشتی/غضروفی واستخوانی

بینی گوشتی/غضروفی واستخوانی

بینی های استخوانی که پوست نازک تری دارند جراحی ساده تری دارند. تورمشان زودتر بر طرف می شود و تغییر چهره ی بیشتری خواهند داشت.
بینی های گوشتی بینی هایی هستند که پوست نوک بینی(تیپ بینی) ضخیم تری دارند و جراحی در این افراد مشکلتر بوده ونیاز به تجربه و مهارت بیشتری دارد این افراد نیز می توانند از عمل زیبایی مناسب وموفقیت آمیز بهره مند شوند اما این در صورتی ممکن خواهد بود که توقع منطقی و واقع گرایانه داشته باشند وهرگز خود را با دیگران که ممکن است بینی استخوانی با پوست نازک ویا بینی غضروفی حتی با نوک بزرگتر از بینی آنها داشته باشند مقایسه نکنند چون تورم بینی با پوست ضخیم و چربی حجیم زیر پوستی بیشتر بوده ومدت زمان بیشتری برای رفع تورم نیاز دارد.

منبع:

http://www.dr-zeighami.com

تعداد بازدید: 893

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.