اورولوژی کودکان
اورولوژی کودکان

اورولوژی کودکان

در اینجا می توان به ریفلاکس اداری، ختنه در کودکان و خردسالان، بیضه شکمی و نبودن تنزل بیضه به درون کیسه بیضه ها، تورشن بیضه، هایپوسپادی و بی اختیاری ادراری نام برد.


در اینجا بعد از معاینات بالینی و آزمایشات، درمان دارویی و یا جراحی پیشنهاد میشود. ما میتوانیم شما را در این نظر مشاوره دهیم و مشکلات کودک را درمان نماییم.

منبع:

http://www.uronet.ir

تعداد بازدید: 410

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.