انواع بیماری های قلبی
انواع بیماری های قلبی

انواع بیماری های قلبی

انواع بیماری های قلبی

بیماریهای زنتیکی- مادرزادی-دریچه ای- اریتمیها- ماهیچه قلب- بیماری های کرونری

کل مرگ و میر به علت بیماری های قلبی و عروقی ۴۴%

فقط به علت کرونری ۳۰%

در ایران شیوع بیماری های کرونری در بین جوانان نسبت به کشور های دیگر بیشتر است.

اترواسکلروز یا انسداد عروق کرونر چه بصورت حاد و یا بصورت مزمن

اترواسکلروز از نوجوانی در عروق شروع شده در افرادی که امادگی زنتیکی-خانوادگی و یا ریسک فاکتور دارند پیشرفت کرده و عامل سکته قلبی و گرفتگی مزمن عروق کرونر که بصورت درد سینه (انزین صدری) تنگی نفس تظاهر میکند

اگر اترواسکلروز پایدار بماند اگر هم تنگی های متوسط به بالا باشد مشکلی ایچاد نمی شود برای تثبیت این پلاک ها باید ریسک فاکتورهارا تغییر داد در صورت لازم داروی مناسب مصرف کرد ورزش و فعالیت بدنی انچام داد

طبق مطالعات انجام شده قلب انسان ۱۲۰ تا ۱۵۰ سال میتواند عمر کند.

دلیل بیماری های کرونری ریسک فاکتورها هستند.

امادگی خانوادگی و زنتیکی -سیگار – فشار خون بالا – دیابت – چربی خون بالا – چاقی – استرس – عدم تحرکی – مصرف کم سبزیجات و میوه جات – ریسک فاکتورها با زندگی شهرنشینی افزایش پیدا کرده

داشتن ۲ ریسک فاکتور احتمال بیمر شدن را ۲ برابر نمی کند بلکه ۴ برابر می کند ۳ ریسک فاکتور ۹ برابر می کند.

منبع:

http://drjavadmh.ir

 

تعداد بازدید: 1042

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.