اقدامات پس از عمل جراحی رینوپلاستی
اقدامات پس از عمل جراحی رینوپلاستی

اقدامات پس از عمل جراحی رینوپلاستی

اقدامات پس از عمل جراحی رینوپلاستی

     6ساعت پس از عمل می‌توانید مرخص شوید و به منزل بروید. در موارد خاص یک شب خواهید ماند.
     در مدت حضور در بیمارستان ضمن اقدامات پرستاری از کمپرس سرد هر 20-15 دقیقه به مدت 5 دقیقه استفاده نمایید. کمپرس سرد را تا 48 ساعت پس از عمل ادامه دهید. (هنگام خواب استفاده نشود).
    گاز جلو بینی در صورت خونی شدن تعویض نمایید. معمولا تا 48 ساعت و گاهی بیشتر ترشحات خونی ادامه دارد، چنانچه بیش از حد معمول باشد اطلاع دهید. (تعویض 5-4 گاز در ساعت طبیعی است)
     ضمن تعویض گاز جلو بینی چنانچه خون و یا لخته اطراف نوک بینی و لب وجود داشته باشد با سرم تمیز نمایید. می‌توانید محل بخیه‌ها را با پماد نتراسکلین کمی چرب نمایید.
     در صورتی که مش داخل بینی داشته باشید روز بعد از عمل یا 2 روز بعد مراجعه نمائید. (برای خارج کردن)
     در صورتی که مش نداشته باشید از روز بعد از عمل و در صورتی که مش داشته باشید پس از خارج کردن آن شستشوی داخل بینی با سرنگ، قطره چکان، و هر روشی که راحت باشید با سرم نمکی انجام دهید. در 24 ساعت چندین بار تکرار نمایید. این کار را تا 2 هفته ادامه دهید.
     مایعات فراوان بنوشید. 2 تا 3 روز از غذاهای نرم و سپس غذاهای معمولی بخورید.
     در صورت ایجاد کبودی اطراف چشم از روز سوم تا هفتم کمپرس گرم استفاده نمایید (داغ نباشد). هر نیم ساعت چند دقیقه کمپرس گرم.
     روز پنجم بعد از عمل بخیه‌های جلوی بینی در صورت وجود داشتن کشیده خواهد شد. برای دیدن نحوه کشیدن بخیه پس از جراحی بینی کلیک کنید.
     در مدتی که اسپیلنت دارید چنانچه شل شود و یا اسپیلنت از روی بینی فاصله بگیرد مراجعه نمایید.
     2 تا 3 روز پس از عمل می‌توانید حمام کنید (بدن و سرتان را بشوئید) ولی اسپیلنت (گچ) روی بینی خیس نشود.
     روز هفتم بعد از عمل اسپیلنت (گچ) بینی برداشته خواهد شد.
     معمولا از روز چهارم و قطعا از روز هفتم می‌توانید فعالیت‌های معمول خود را شروع نمایید.
     فعالیت ورزشی سبک از ماه دوم به بعد می‌توانید شروع نمایید.
     استخر از ماه دوم به بعد می‌توانید استفاده نمایید ولی شیرجه نزنید و به عمق آب نروید.
     چنانچه کنتاک لنز دارید از روز هفتم می‌توانید استفاده نمایید.
     از عینک طبی از ماه دوم به صورت متناوب و مدت زمان کوتاه استفاده کنید.
     پس از برداشتن اسپیلنت چسب روی بینی زده خواهد شد که سپس توسط خودتان هر 24 تا 48 ساعت یکبار چسب را عوض کنید. قبل از چسب زدن پوست بینی را با آب و صابون تمیز و خشک کرده سپس چسب بزنید. مدت 2 ماه چسب زدن را ادامه دهید.
     چنانچه با چسب زدن پوست روی بینی قرمز و حساسیت نشان دهد از زدن چسب خودداری نمایید.
     زمان ویزیت‌های بعدی 1ماه، 3ماه، 6ماه و 12 ماه پس از عمل (این زمان‌ها می‌تواند متناسب با شرایط بیمار تعیین یابد)

منبع:

http://www.dr-vaghardoost.com/

تعداد بازدید: 446

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.