آرتروز یا استیوآرتریت چیست؟
آرتروز یا استیوآرتریت چیست؟

آرتروز یا استیوآرتریت چیست؟

آرتروز چیست؟
مفاصل مختلف بدن توسط سطوح صیقلی بنام غضروف پوشانده شده اند که با واسطه مایع داخل مفصلی صیقلی تر شده و اجازه یک حرکت آزاد با حداقل اصطکاک را برای مفاصل فراهم می کند.

بافت غضروفی فاقد عروق خونی بوده و تغذیه آن از طریق مایع مفصلی و استخوان زیرین ان میباشدو لذا دارای درصد آسیب پذیری بالا و سرعت بازسازی پایین می باشد.

بافت غضروف علاوه بر اینکه دارای عروق خونی نیست، فاقد پایانه های حسی عصبی درد است و این باعث میشود که مفاصل بتوانند بارها در طول شبانه روز حرکت کنند و شخص متوجه این حرکت نگردد.

آرتروز یا ساییدگی به بیماری اطلاق می گردد که سطح غضروف خاصیت صیقلی خود را از دست میدهد، مایع مفصلی رقیق تر شده و کاهش میابد و ضخامت بافت غضروفی کم می گردد.

این اختلال میتواند به قدری شدید گردد که استخوان زیرین غضروف برهنه شده و بر روی استخوان برهنه شده سمت مقابل خودش ساییده گردد و چون این سطح استخوانی سرشار از پایانه های حسی درد است لذا هرگونه حرکت مفصل برای شخص بسیار دردناک می باشد.

آرتروز یا استیوآرتریت علل مختلفی دارد ولی مهمترین آن کهولت سن میباشد با اینحال عوامل مداخله گری مثل چاقی، سیگار. بیماریهای مزمن مثل روماتویید آرتریت و دیابت، سابقه شکستگیهای داخل مفصلی،آسیبهای رباطی، آسیبهای غضروفی و … میتوانند سن ابتلا به این اختلال ناتوان کننده را کاهش دهند.

آرتروز بیشتر در مفاصل تحمل کننده وزن بدن مثل زانو ولگن ایجاد میگردد ولی در طول زمان میتواند کلیه مفاصل بدن از ستون فقرات گرفته تا مفاصل کوچک دست رانیز در گیر نماید.

پیشگیری کامل از روند ایجاد آرتروز تقریبا امکانپذیر نیست و به هر حال به عنوان جزیی از پروسه کهولت وپیری میباشد با این حال با حذف عوامل مداخله کننده ذکر شده میتوان تا جای ممکن شروع آن را به تاخیر انداخته و سرعت پیشروی آن را نیز آهسته نماییم.

درمان آرتروز در قسمتهای مختلف بدن متفاوت بوده و از تغییر در برنامه تغذیه ای تا انجام اعمال جراحی تعویض مفصل را شامل می گردد.

منبع:

http://www.drsherafatvaziri.com

تعداد بازدید: 1358

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.