کلیندامایسین موضعی و واژینال

Clindamycin (vaginal /Topical)

 • Dalacin Afindamaycin
 • Dalavag

  داروهای ضد باکتری

  • بیماری های عفونی و انگلی

   داروی با نسخه

   Gel: 1%
   Solution: 10mg/ml
   Vaginal Cream: 2%
   Vaginal Tablet: 100mg


   موضعی:

   • آکنه

   واژینال:

   • عفونت واژینال باکتریال

   آکنه

   • بالغین و کودکان بزرگتر از 12 سال: روزانه 2 بار لایة نازکی از ژل یا محلول بر روی ضایعات مالیده می‌شود.
   • توجه: از تجویز همـزمان با داروها، مواد یا صـابون‌های ضد آکنه پوسته‌ریز یا خراش‌دهنده، و مـواد حاوی الکل جهت جلوگیری از اثـر تجمعی آنها پرهیز نمائید.
   • جهت اطلاعات بیشتر به (Clindamycin (Systemicرجوع شود.

   عفونت واژینال باکتریال 

   • بالغین: 100 mg  (یک اپلیکاتور ) از کرم واژینال 2% ، قبل‌از خواب، استعمال می‌شود. دورة درمان بین 7-3 روز متغیر است. 
   • جهت اطلاعات بیشتر به (Clindamycin (Systemic رجوع شود.

   جهت اطلاعات بیشتر به (Clindamycin (Systemicرجوع شود.


   گروه B
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد