کلرامفنیکل چشمی

Chloramphenicol (Ophthalmic)

 • Chloribiotic
 • Phenicol
 • Raphicol

  داروهای ضد باکتری

  • بیماری های عفونی و انگلی
  • بیماری های چشم

   داروی با نسخه

   Sterile Eye Drops: 0.5%


   • عفونتهای باکتریال سطحی ملتحمه و قرنیه ناشی‌از ارگانیسمهای حساس

   عفونتهای باکتریال سطحی ملتحمه و قرنیه ناشی‌از ارگانیسمهای حساس

   • بالغین و کودکان: یک قطره از دارو، هر یک تا 4 ساعت به داخل چشم چکانده می‌شود.
   • جهت اطلاعات بیشتر به داروی Chloramphenicol (Systemic) مراجعه نمائید.

   جهت اطلاعات بیشتر به داروی Chloramphenicol (Systemic) مراجعه نمائید.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد