کاراوی میکسچر

Caraway Mixture

داروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Solution

  اجزای فراورده:

  • زیره سیاه 33.33% (Carum carvi)
  •  رازیانه33.33%  (Foeniculum vulgare) 
  • نعناع8.43% ( Mentha arvensis)
  •  پونه8.43% ( Mentha longifolia)

  • برطرف نمودن سو هاضمه
  • مفخ و درد ناشی از آن در کودکان و نوزادان

  1-3 قاشق مرباخوری تا 6 بار در روز مصرف می شود.


  امکان بروز واکنش های آلرژیک 


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد