زالپلون

Zaleplon

خواب آورهای آرامبخش، و ضد جنون ها

 • بیماری های اعصاب و روان

  داروی با نسخه

  Capsule: 5mg, 10mg


  • این دارو به عنوان خواب اور در درمان کوتاه مدت بی خوابی (به مدت دو هفته) مورد استفاده قرار میگیرد.


  • مقدار 10-5 میلی گرم قبل از خواب مصرف می شود.

  • زالپلون در اپنه انسدادی در خواب، دپرسیون تنفسی حاد یا مزمن، ضعف عصبی عضلانی تنفسی شامل میاستنی گراویس ناپایدار، بیماری های روانی و در موارد نارسایی شدید کلیه و کبد منع مصرف دارد.

  • فراموشی
  • گیجی
  • عدم تعادل
  • کاهش تمرکز
  • افسردگی
  • توهم
  • اختلال در بویایی شنوایی و بینایی
  • حساسیت به نور
  • راه رفتن در خواب

  • متابولیسم زالپلون توسط سایمیتیدین مهار می شود.
  • ریفامپین متابولیسم زالپلون را افزایش می دهد.

  • در افرادی که دچار افسردگی هستند با مصرف این دارو احتمال خودکشی افزایش می یابد.
  • نباید بیش از یک نوبت دارو در یک شب استفاده کرد.
  • از مصرف بلندمدت دارو به علت ایجاد تحمل نسبت به دارو و بروز سندرم قطع مصرف دارو باید اجتناب شود.

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد