اپی نفرین (تزریقی)

Epinephrine (Injection)

 • بیماری های قلبی عروقی

  داروی با نسخه

  Injection: 1mg/ml, 1mg/10 ml


  • آنژیو ادم
  • درمان فوریتی واکنش های حاد آلرژیک
  • نعوظ مداوم
  • خونریزی لثه
  • احیای قلبی- عروقی
  • همراه با بی حس کننده های موضعی


  بزرگسالان:

  • به عنوان گشاده کننده نایژه، ابتدا 0.2-0.5 میلی گرم تزریق زیر جلدی می شود که این مقدار هر 20 دقیقه تا 4 ساعت برحسب نیاز بیمار تکرار می شود.
  • در آنافیلاکسی، ابتدا 0.3-0.5 میلی گرم تزریق عضلانی یا زیر جلدی می شود که این مقدار هر 10-20 دقیقه ( تا 3 بار) برحسب نیاز بیمار تکرار می شود.
  • به عنوان تنگ کننده عروق در شوک آنافیلاکتیک، ابتدا 0.5 میلی گرم تزریق عضلانی یا زیر جلدی می شود و پس از آن 0.025-0.05 میلی گرم هر 5-15 دقیقه برحسب نیاز بیمار تزریق وریدی می شود.
  • به عنوان محرک قلبی نیز 0.1-1 میلی گرم داخل قلب یا ورید تزریق می گردد که این مقدار در صورت نیاز، هر 5 دقیقه تکرار می شود.

  کودکان:

  • به عنوان گشاده کننده نایژه در درمان آنافیلاکسی، 0.01mg/kg تا حداکثر 0.3 میلی گرم برای هر نوبت تزریق 0.3 میلی گرم برای هر نوبت تزریق زیر جلدی می گردد که این مقدار برحسب نیاز هر 15 دقیقه برای دو نوبت و سپس هر 4 ساعت تکرار می شود.
  • به عنوان تنگ کننده عروق در شوک آنافیلاکتیک، ابتدا 0.3 میلی گرم عضلانی یا وریدی تزریق می گردد که این مقدار در صورت نیاز هر 15 دقیقه برای 3 یا 4 نوبت تکرار می شود.
  • به عنوان محرک قلبی میز 0.005-0.01 mg/kg داخل عضله قلب یا به صورت وریدی تزریق می شود.

  • شوک (به‌جز شوک آنافیلاکتیک)
  • بیماریهای قلبی ارگانیک
  • دیلاتاسیون قلبی
  •  دیس‌ریتمی‌های قلبی
  • ضایعات مغزی ارگانیک
  •  آرتریواسکلروز مغزی
  •  گلوکوم زاویه باریک
  •  حساسیت مفرط
  •  همراه با داروهای بیحسی موضعی در انگشتان، گوش، بینی و یا آلت تناسلی

  • ترس
  •  اضطراب
  • بی‌قراری
  •  سردرد
  •  ترمور
  •  سرگیجه
  •  عصبی شدن
  •  بی‌خوابی
  •  تحریک‌پذیری
  •  ضعف
  • آژیتاسیون سایکوموتور
  •  عدم درک زمان و مکان
  •  اختلال حافظه
  •  توهم
  •  تمایل به خودکشی
  • تغییرات  ECG
  •  اختلال در ریتم و تعداد ضربانات قلب(طپش قلب، تاکیکاردی)
  •  آنژین
  •  دیس‌ریتمی‌
  •  سنکوپ
  •  هیپرتانسیون
  • درد چشم
  • تحریک ملتحمه
  •  اشک‌ریزش
  •  تاری دید
  • میدریاز
  • تهوع و یا  استفراغ
  • تعریق
  •  رنگ‌پریدگی
  • اشکال در تنفس
  • احتقان بینی ریباند
  •  ضعف تنفسی
  • آپنه
  • درماتیت تماسی

  • واکنش افزایش‌حساسیت
  • عدم بهبود علایم پس‌از مصرف دوز معمول
  • احساس درد در قفسة سینه

  • مصرف همراه بتا بلاکرهای آدرنرژیک باعث  توقف اثرات درمانی دارو می‌گردد.
  • اثرات دارو به دنبال مصرف سایر داروهای سمپاتومیمتیک تشدید می‌گردد.
  • مصرف همراه  مهارکننده منوآمین اکسیداز باعث بروز بحران هیپرتانسیون می‌گردد.

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  این دارو در شیر ترشح می‌شود. مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.


  • نحوه اثر برونکودیلاتور: تحریک گیرنده‌های بتا 2  آدرنرژیک
  • اثرات قلبی ـ عروقی و وازوپرسور: تحریک گیرنده‌های بتا 1  آدرنرژیک در قلب
  • اثر کمکی در بیحسی موضعی: با تحریک گیرنده آلفا در پوست، غشاهای مخاطی و احشا باعث کاهش جذب و افزایش طول مدت اثر داروهای بیحس‌کننده موضعی می‌شود.
  • اثر انقباض عروق موضعی: تحریک گیرندة آلفا آدرنرژیک

  • نیمه عمر: ناشناخته
  • دفع: از راه ادرار

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد