یک ساعت فعالیت ورزشی با شدت متوسط و کاهش خطر نارسایی قلبی
یک ساعت فعالیت ورزشی با شدت متوسط و کاهش خطر نارسایی قلبی

یک ساعت فعالیت ورزشی با شدت متوسط و کاهش خطر نارسایی قلبی

8 آبان 1393

محققین سوئدی در یک مطالعه نشان دادند که ورزش کردن روزانه می تواند خطر ابتلا به نارسایی قلبی را در حد معناداری کاهش دهد. اثر فعالیت ورزشی وابسته به میزان آن است. به عبارت دیگر هر چقدر از لحاظ بدنی فعال تر باشید، از اثرات محافظت کننده ی ورزش بیشتر بهره مند خواهید شد. در واقع می توان گفت که منظم ورزش کردن می تواند مراجعه به دکتر را کاهش دهد. در این مطالعه نشان داده شد که ورزش کردن منظم بیش از یک ساعت و آن هم با شدت متوسط و یا نیم ساعت ورزش شدید در روز می تواند خطر بروز نارسایی قلبی را حدود 46 درصد کاهش دهد. بیماری نارسایی قلبی، یک  بیماری رایج است که بیش از 2درصد کل هزینه های مراقبت بهداشتی را در کشورها به خود اختصاص می دهد. محققین در این مطالعه 39805 آزمودنی در دامنه سنی 20 تا 29 سال را در سال 1997 در مطالعه شرکت دادند. آزمودنی ها به نارسایی قلبی مبتلا نبودند. محققین میزان فعالیت بدنی آزمودنی ها را در طی دوره پژوهش و نیز ارتباط آن را با ابتلا به نارسایی قلبی بررسی کردند. یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که افرادی که از لحاظ بدنی فعال تر بودند، کمتر به نارسایی قلبی مبتلا شدند. علاوه بر این، آن ها دریافتند؛ افرادی که فعالیت های تفریحی زیادی داشتند، 46 درصد کمتر به نارسایی قلبی مبتلا شدند و فواید فعالیت ورزشی بین زن و مرد یکسان بود. مقاله ی مرتبط با این مطالعه در American Heart Association journal Circulation منتشر شده است. 
 
منبع:
Kasper Andersen, et al.  Dose-Response Relations of Total and Leisure-Time Physical Activity to Risk of Heart Failure: A Prospective Cohort Study. Circulation: Heart Failure, August 2014.
 
تعداد بازدید: 335

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.