چاقی: مولکول ضد اشتهای موجود در فیبر رژیمی
چاقی: مولکول ضد اشتهای موجود در فیبر رژیمی

چاقی: مولکول ضد اشتهای موجود در فیبر رژیمی

12 شهریور 1394

محققین بین المللی دریافته اند که هنگام هضم فیبر در دستگاه گوارش بطور طبیعی ماده ضد اشتها به نام استات آزاد میشود.هنگامی که استات به داخل جریان خون، کولون ومغز مستقیما وارد میشود ، پیام توقف خوردن صادر میشود. این تحقیق تایید کننده  فواید طبیعی افزایش دریافت فیبر در رژیم غذایی درکنترل  پرخوری  و یک روش کمکی  برا ی کاهش اشتها میباشد.
فیبر غذایی در بیشتر سبزیجات وگیاهان وجود دارد اما در غذاهای فرایند شده اندک است.وقتی فیبر در دستگاه گوارش هضم میشود مقدار زیادی استات که حاصل تخمیر باکتریایی میباشند در دستگاه گوارش تولید میشوند.این مطالعه مسیر حرکت استات از کولون به مغز و مکانیسم های اثر استات بر اشتها را بررسی میکند.
این مطالعه اثرات یک فیبر رژیمی به نام اینولین را که از کاسنی  و چغندر بدست می آید و به محصولات غلات اضافه میشود را آنالیز کرده است. یک بررسی روی موشها نشان داده است ، مصرف اینولین کنار یک رژیم پرچرب سبب کاهش دریافت غذا و کاهش وزن گیری شده است.هم چنین میزان تولیدی استات در لوله گوارش به نسبت موشهایی که اینولین دریافت نکرده اند ، بیشتر بوده است.
محققان با اسکن ترموگرافی صدور پوزیترون(PET ) ،حرکت استات را از کولون به کبد و قلب ردیابی کرده اند ، که در نهایت در هیپوتالاموس مغز مستقر میشود که گرسنگی را کنترل میکند.
با استفاده از یک روش دیگر  که مکمل پت اسکن بوده است، متابولیسم استات در هیپوتالاموس را دنبال کرده اند.تجمع استات در هیپوتالاموس بعد از هضم فیبر مشاهده شده است.سپس استات یکسری واکنشها را در هیپوتالاموس نشانه میگیرد و نورونهای پرواپیوملانوکورتین را که مهارکننده اشتها هستند را روشن میکنند.
این اولین اظهارات درباره اثرات استات بر کاهش اشتها بوده است. این تحقیق همچنین نشان داده است که تزریق استات به داخل جریان خون سبب کاهش دریافت غذا توسط موشها شده است.
بزرگترین چالش فراهم کردن مقدارمناسب استات که هم سرکوب کننده اشتها باشد و هم برای بشر بی خطر باشد .با توجه به اینکه نیمه عمر استات کوتاه میباشد، لازم است راهی برای تغذیه بصورت کم کم و تقلید آزاد سازی استات از دستگاه گوارش بصورت آهسته پیدا شود.راه دیگر تغییر فیبر بصورتی که استات بیشتری تولید کند در نتیجه مقدار کمتری فیبر برای تولید همان مقدار استات لازم است و از دریافت مقدارخیلی  زیادی فیبر ، دلپذیرتر و راحت تر میباشد.گسترش این روشها مشکل است اما چالش خوبی جهت یافتن راههایی برای استفاده از استات پیرامون کنترل وزن میباشد
رابطه بین دستگاه گوارش و مغز در میزان خوردن مشخص است، تحت تاثیر قرار دادن این رابطه ، به عنوان مثال با استات جهت کاهش اشتها ، میتواند دریچه ای برای درمان غیر جراحی چاقی باز کند.

منبع:


Gary Frost, et al. The short-chain fatty acid acetate reduces appetite via a central homeostatic mechanism. Nature Communications2014. doi:10.1038/ncomms4611Received
 

تعداد بازدید: 1114

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.