وضیعت ویتامین D در دوران بارداری و قدرت عضلانی نوزادان
وضیعت ویتامین D در دوران بارداری و قدرت عضلانی نوزادان

وضیعت ویتامین D در دوران بارداری و قدرت عضلانی نوزادان

5 خرداد 1394

مقادیر کم ویتامین D خون در اکثر زنان شایع است. وضعیت 25 هیدروکسی ویتامین D در دوران بارداری با رشد استخوان و بافت چربی در جنین همراه است.  میزان کم ویتامین D  با کاهش قدرت عضلانی بالغین و کودکان مرتبط می باشد، با وجود این، هیچ مدرکی مبتنی بر نحوه اثر تغییرات ویتامین D  مادران در دروان بارداری بر سلامت فرزندان شان وجود ندارد.
بر این اساس پژوهشی با  هدف ارزیابی ارتباط بین میزان ویتامین D  پلاسما مادران در 34 هفته دوران بارداری و حجم و قدرت عضلانی  فرزندان شان تا سن 4 سالگی انجام شد. نتایج این مطالعه در Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism به چاپ رسید.  
این مطالعه از نوع cohort بود و در آن 678 مادر باردار از  لحاظ مقادیر پلاسمایی ویتامین D مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس از سن 4 سالگی فرزندانشان(326=n)، میزان قدرت عضلانی آن ها ارزیابی شد ، علاوه براین، ترکیب بدنی کودکان( به منظور ارزیابی نسبت بافت چربی و عضلانی)  نیز از طریق روش body dual-energy x-ray absorptiometry ارزیابی شد. میزان فعالیت بدنی کودکان نیز از طریق دستگاه شتاب سنج در طی 7 روز ارزیابی شد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که پس از تطابق عوامل مداخله گری از قبیل مدت زمان شیردهی و میزان فعالیت بدنی کودک تا سن 4 سالگی، مقادیر پلاسمایی 25 هیدروکسی ویتامین D در دوران بارداری همبستگی مثبتی با میزان قدرت عضلانی پنجه کودکان داشت. به بیان دقیق تر، هرچه میزان ویتامین D پلاسمایی مادران در دوران بارداری بیشتر بود، میزان قدرت پنجه نیز در کودکان بیشترگزارش شد. علاوه براین، مقادیر پلاسمایی 25 هیدروکسی ویتامین D با درصد توده بدون چربی کودکان نیز رابطه مثبتی داشت، با وجو این، با میزان کل توده عضلانی ارتباطی را نشان نداد. نکته قابل توجه این است که این ارتباط پس از تطابق عوامل مداخله گر دیده نشد.
محققین بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه نتیجه گیری کردند که مقادیر ویتامین D در دوران بارداری بر  قدرت عضلانی اولیه بیشتراثر دارد. در حالی که اثر زیادی بر میزان حجم و توده عضلانی نخواهد داشت.
نکته عملی: ارتباط بین میزان ویتامین D خون مادران در دوران بارداری و قدرت عضلانی کودکان، توجیهی است برای پیامدهای مرتبط با سلامتی در نسل بعد.کاهش قدرت عضلانی موجب افزایش خطر آسیب دیدگی و شکستگی در دوران بزرگسالی و به ویژه سالمندی می شود. بنابراین، کیفیت و محتوای رژیم غذایی در دوران بارداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  

منبع :

The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 99(1). 2014
 

تعداد بازدید: 406

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.