مصرف منظم نوشیدنی های شیرین با پره دیابت مرتبط است.
مصرف منظم نوشیدنی های شیرین با پره دیابت مرتبط است.

مصرف منظم نوشیدنی های شیرین با پره دیابت مرتبط است.

17 دی 1395

اخیراً نتایج مطالعه ای نشان داده بزرگسالان آمریکایی که به طور منظم نوشیدنی های شیرین استفاده می کنند 46% بیشتر در معرض خطر ابتلا به پره دیابت (پیش دیابت) قرار دارند. مصرف زیاد نوشیدنی های شیرین با مقاومت به انسولین مرتبط است که یک فاکتور خطر برای دیابت نوع 2 محسوب می شود. رابطه ای بین مصرف نوشیدنی های رژیمی و خطر پره دیابت یا مقاومت به انسولین دیده نشد. اگرچه با یک مطالعه نمی توان رابطه علیتی تعیین کرد اما مصرف زیاد نوشیدنی های شیرین خطر علائم هشدار دهنده دیابت نوع 2 را بالا می برد. اگر تغییرات سبک زندگی ایجاد نشود مبتلایان به پره دیابت به دیابت مبتلا خواهند شد.
در این مطالعه 1685 فرد بزرگسال طی 14 سال پیگیری شدند. این افراد در ابتدای مطالعه سالم بوده و به پره دیابت و دیابت مبتلا نبودند. در طول این مدت مصرف نوشیدنی های شیرین و نوشیدنی های رژیمی از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. نوشیدنی های شیرین شده شامل کولاها و سایر نوشیدنی های کربناته، نوشیدنی های میوه ای غیر کربناته مثل لیموناد است. آبمیوه ها در این گروه قرار نداشتند.
در گروهی که مصرف این نوشیدنی ها بالا بود، مقاومت به انسولین و ابتلا به پره دیابت بیشتر دیده شد. در واقع ارتباط مصرف این نوشیدنی ها با عوامل خطر متابولیک نشان داده شد. اما نوشیدنی های رژیمی و سایر نوشیدنی های کربناته کم کالری ارتباطی با پره دیابت نداشتند.
یافته های مطالعه از محدود کردن مصرف نوشیدنی های شیرین شده حمایت می کند که بایستی با نوشیدنی های سالم مثل آب، قهوه تلخ و چای جایگزین شود. یک اصلاح ساده در رژیم می تواند اثرات چشمگیری بر سلامتی داشته باشد و مانع از پیشرفت پره دیابت به دیابت شود. اگر پره دیابت به موقع تشخیص داده شود با تغییرات سبک زندگی از جمله رژیم غذایی و فعالیت بدنی می توان آن را درمان کرده و مانع از پیشرفت آن به دیابت نوع 2 شود.
نکته عملی: در افراد در معرض خطر بایستی تغییرات سبک زندگی از جمله مصرف نوشیدنی های شیرین شده اصلاح شود تا خطر ابتلا به دیابت در آن ها کاهش یابد.
منبع:


Ma et al. "Sugar-Sweetened Beverage but Not Diet Soda Consumption Is Positively Associated with Progression of Insulin Resistance and Prediabetes". Journal of Nutrition, 2016
 

 

تعداد بازدید: 342

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.