مصرف آنتی بیوتیک در دوران بارداری و تنگی نفس نوزادان
مصرف آنتی بیوتیک در دوران بارداری و تنگی نفس نوزادان

مصرف آنتی بیوتیک در دوران بارداری و تنگی نفس نوزادان

21 فروردین 1395

یافته های حاصل از یک مطالعه نشان داد که دریافت آنتی بیوتیک در سه ماهه سوم بارداری می تواند موجب تنگی نفس در سال های اولیه زندگی شود. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکترMaja Popovic ؛" پس از حذف عوامل مداخله گر مشاهده کردیم که دریافت آنتی بیوتیک در سه ماهه سوم بارداری می تواند موجب بروز خس خس تنفس در نوزادان شود. این شرایط بسیار مهم است زیرا می تواند یک عامل برای پیشگویی ناهنجاری های تنفسی باشد." محققین در این مطالعه بروز خس خس نفس را در کودکان قبل از سن 18 ماهگی در 3530 زن باردار که در سه ماهه اول بارداری آنتی بیوتیک خورده بودند و در 3985 زن که در سه ماهه سوم بارداری آنتی بیوتیک دریافت کرده بودند، را بررسی کردند. پس از حذف عوامل مداخله گر مثل سن مادر، تحصیلات، تعداد زایمان، سابقه سیگار کشیدن، سابقه آسم و سایر عفونت های تنفسی در بارداری، یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری داده های مطالعه نشان داد که دریافت آنتی بیوتیک در سه ماهه اول بارداری با خس خس گلو یا تنفس مشکل کودکان بین 6 تا 18 ماه همبستگی نداشت ولی بین دریافت آنتی بیوتیک در سه ماهه سوم و خس خس گلو نوزادان رابطه مستقیمی وجود داشت. مدارک زیادی وجود دارد که نشان می  دهد دریافت آنتی بیوتیک توسط مادر در سه ماهه سوم موجب تغییر ترکیب باکتری های بدن مادر و انتقال آن ها با جنین و در نتیجه افزایش حساسیت نوزاد برای ابتلا به عفونت می گردد. مقاله مرتبط با این مطالعه در European Respiratory Journal منتشر شد.

منبع:


Eur Respir J. Published online December 3, 2015
 

تعداد بازدید: 358

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.